Rättsligt

Förundersökning om avlidna sjuksköterskan läggs ner

Förundersökning om avlidna sjuksköterskan läggs ner
Den avlidna sjuksköterskan var utlånad till infektionsavdelningen vid Karolinska Huddinge och hade arbetat där några veckor med covidsjuka patienter innan hon insjuknade. Arkivbild: Mostphotos

I april dog en sjuksköterska som tillfälligt arbetade på Karolinskas infektionsavdelning efter att ha smittats av coronavirus. I dag läggs förundersökningen om misstänkt arbetsmiljöbrott ner. Covid-19 var inte huvudsakliga dödorsaken, säger kammaråklagare Jennie Nordin till Vårdfokus.

1 december 2020

Vårdfokus har i flera artiklar berättat om den 39-åriga sjuksköterskan som i våras vårdade covid-19-patienter tiden innan hon blev sjuk. Hon testades på arbetsplatsen och provsvaren bekräftade senare att hon hade coronaviruset. Några dagar efter att hon gått hem från jobbet med symtom, hittades hon död i sin bostad.

Händelsen anmäldes både till Arbetsmiljöverket och polisen. Skyddsombud på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, där sjuksköterskan arbetade, lämnade in en anmälan om att det saknades tillräcklig skyddsutrustning för personalen och att avsteg hade gjorts från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vid en senare inspektion konstaterade Arbetsmiljöverket vissa brister, bland annat att ansiktsvisir återanvänts  och att det förekommit andningsmasker som inte var CE-märkt.

Covid inte huvudsaklig dödsorsak

I dag beslutade kammaråklagare Jennie Nordin, på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, att lägga ner förundersökningen om arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Till Vårdfokus säger hon att det finns tre anledningar till beslutet. Den viktigaste är att den rättsmedicinska utredningen visar att covid-19 inte var den huvudsakliga dödsorsaken.

– I obduktionsprotokollet, som är sekretessbelagt, konstateras att hon hade covid-19, men att det inte var den huvudsakliga dödsorsaken. Vi har alltså inget orsakssamband mellan covid-19 och skälet till att hon avled, säger Jennie Nordin.

Svårt att visa smittväg

Det andra skälet är att det är näst intill omöjligt att utreda var och på vilket sätt sjuksköterskan har smittats.

— Även om hon arbetade på en infektionsavdelning med covidsjuka patienter, finns alltid möjligheten att hon har smittats någon annanstans.

Är det inte mest sannolikt att hon smittats i sjukhusmiljön där man vet att viruset fanns?

— Jo rent mänskligt kan man tycka det. Men man kommer inte särskilt långt med ett sannolikhetsresonemang i en domstol. Dessutom har jag hindret att det inte var covid-19 som var den huvudsakliga dödsorsaken.

Inga brister på Karolinska

Det tredje skälet är att det inte finns något som tyder på att sjukhuset brustit i hanteringen av bland annat skyddsutrustning.

— Arbetsmiljöverkets utredning visar att Karolinska hade gjort en riskbedömning, det fanns tillgång till adekvat utrustning, personalen fick information om hur utrustningen skulle användas och de fick utbildning kring situationen. Det finns inget i sjukhusets hantering som kan kopplas direkt till det här dödsfallet.

Men Arbetsmiljöverket krävde också att Karolinska skulle förbättra instruktionerna för hur andningsskydd används och kontrolleras. Dessutom har skyddsombud anmält att det saknades tillräcklig skyddsutrustning för personalen och att avsteg hade gjorts från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det låter som att det fanns en del brister. Kan inte det ha spelat in?

— Inte enligt min uppfattning, efter att jag har läst handlingarna. Det finns inget som man direkt kan relatera till att hon avled. Återigen, covid-19 var inte huvudsakliga dödsorsaken, då faller orsakssambandet bort, och det är ett rekvisit som måste vara uppfyllt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida