Hot och våld

Hot och våld mot vårdpersonal ökar

Hot och våld mot vårdpersonal ökar

Att bli siktad på med låtsasvapen eller nästan påkörd av en bil – det är några exempel på hot och våld i vården. Och enligt en ny undersökning från Vårdförbundet ökar hoten mot vårdpersonal. Mest utsatt är akutsjukvården.

Enligt den nya undersökningen som gjordes av Novus tidigare i höst, uppger fyra av tio ur Vårdförbundets medlemsgrupper att de har utsatts för hot på arbetsplatsen, medan mer än var fjärde, 27 procent, har utsatts för våld. Fyra av tio har också upplevt att muntliga hot förekommer minst någon gång per år på deras arbetsplatser. Mest utsatt är akutsjukvårdens personal. Därefter följer anställda inom psykiatrin, primärvården och hemsjukvården.

Undersökningen är andra delen i en serie som först genomfördes 2018, och därför kan man konstatera att våld och hot har ökat under de senaste två åren. Fyra av tio bedömer också själva att risken att drabbas är större nu än för tre till fyra år sedan. Nyligen kom också en rapport från Arbetsmiljöverket som visar att två av tio kvinnor har utsatts för hot eller våld i arbetet det senaste året, och att det är vanligast inom sektorn vård och omsorg.

Dock anser fler att hotet och våldet i vården snarare minskat än ökat hittills under pandemin, enligt Vårdförbundets nya undersökning.

Vuxenpsykiatrin anmäler mest

Bland de som drabbats har de flesta – 81 procent – utsatts av en patient. 39 procent uppger att de utsatts av anhöriga eller vän till patienter. Knappt hälften av dem har anmält, antingen till polis, som ett tillbud internt eller annan typ av anmälan, till exempel till ett försäkringsbolag. Flest anmälningar har kommit från vuxenpsykiatrin.

I undersökningen berättar deltagare bland annat om att ha blivit fotograferad med ansikte och namnskylt i bild i samband med ett muntligt hot. Om en blivande pappa som hotade personal eftersom han varit missnöjd med vården för den födande kvinnan och propsat på kejsarsnitt trots att kvinnan själv ville föda vaginal. Och om en person som siktat på vårdpersonal med låtsasvapen och sagt att de ska skada dennas familj. Men även andra händelser skildras:

”Sparkar, strypgrepp som ledde till åtal och fängelse. Flertalet verbala hot av olika karaktär.”

”Försök till påkörning av bil, missade med 2 cm.”

Många får bra stöd

Så hur är då beredskapen i vården för att hantera ett eventuellt våldsam och hotfullt arbetsklimat? Sju av tio uppger att de har yrkeserfarenheten för att hantera och minska risken för att hamna i hot- och våldssituationer. Och nästan lika många upplever att de har stöd från sina kollegor på ett tillräckligt sätt i sådana situationer. 93 procent känner sig mycket trygga eller ganska trygga på sin arbetsplats, sett till riskerna för hot och våld.

Bland exempel på viktiga åtgärder för att skydda mot hot och våld gav några deltagare i undersökningen följande svar:

”Lågaffektivt bemötande. Stöd och uppbackning av kollegor.”

”Säkert larmsystem för att snabbt få hjälp vid behov. Utbildning i hantering och prevention av hot och våld är det allra viktigaste att vidhålla.”

”Polisanmälas, om det är på plats att kollegor hjälper till att avlägsna personen. Stöd av ledning. Larm i vissa uppgifter. Rum avsedda för osäkra möten.”

”Arbetsgivarna måste bättra sig”

Vårdförbundet uppger också i ett pressmeddelande att de vill se åtgärder från arbetsgivare.

– Det får aldrig vara normalt att bli siktad på med pistolliknande föremål, verbalt hotad till livet eller sparkad och biten för att man arbetar med människor i utsatta situationer. Vårdförbundet kräver att arbetsgivare blir bättre på att göra riskanalyser, anmäla alla incidenter och på att upprätthålla och uppdatera rutiner som att vårdpersonal inte arbetar ensamma i risksituationer, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Vårdförbundet.

1 066 webbintervjuer har genomförts under 26 september – 8 oktober.

Resultaten är representativa för målgruppen (Vårdförbundets medlemmar, 114 000 sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och röntgensjuksköterskor).

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida