covid-19

Ingen ny bmi-gräns för risk att få svår covid

Ingen ny bmi-gräns för risk att få svår covid
Övervikt och fetma är en stark riskfaktor för allvarligare sjukdomsförlopp vid covid-19. Foto: Getty images.

Det är fortfarande bara grav fetma, bmi över 40, som räknas som risk för att drabbas allvarligt av covid. Socialstyrelsen anser att det finns ökad risk även vid lägre bmi, men väljer att inte göra några ändringar.

29 april 2021

‒ Vi har gått igenom den internationella forskningen och mycket talar för att redan ett bmi över 30 innebär en tydligt ökad risk för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19. Socialstyrelsens sammanvägda bedömning är dock att bmi 40 kvarstår som gräns-värde, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen.

I Vårdfokus reportage från Mälarsjukhuset i Eskilstuna berättar sjuksköterskorna och den medicinskt ansvariga läkaren att majoriteten av patienterna på covid-iva har övervikt eller fetma. Deras typiske patient är en medelålders man med bukfetma och ett bmi på 31.

Både svensk och internationell forskning bekräftar det som vårdpersonalen på Mälarsjukhuset observerat: att övervikt och fetma ökar risken för att drabbas allvarligare av covid. En ökad risk ses redan vid ett bmi över 25 och ökar med stigande bmi.

Fördubblad risk

Samma sak konstaterar nu Socialstyrelsen i sin uppdaterade rapport över riskgrupper som lämnats till regeringen i dag. De citerar flera studier som visar att risken för att drabbas allvarligt av covid ökar med stigande bmi. Övervikt och fetma är oberoende riskfaktor för allvarligt sjukdomsförlopp, men risken ökar om individen samtidigt har någon annan riskfaktor som diabetes eller hjärt-kärlsjukdom.

Enligt Socialstyrelsens rapport innebär bmi 35 och däröver minst fördubblad risk för allvarligt sjukdomsförlopp. Bmi över 30 i kombination med någon annan riskfaktor innebär också minst en fördubblad risk.

Belastning på sjukvården

Ändå väljer Socialstyrelsen att inte ändra gränsen för när fetma ska ses som en riskfaktor. Det är fortfarande bmi 40 som är den gällande gränsen.

‒ Ja, det är en sammanvägd bedömning som myndigheten har gjort. Vi har även beaktat hur personer skulle kunna få sin tillhörighet till riskgruppen fastställd och att det skulle kunna innebära en stor belastning för sjukvården om väldigt många till exempel skulle behöva intyg för att kunna få sjukpenning, säger Urban Nylén.

Med en bmi-gräns på 30 skulle en stor andel av befolkningen beröras. Enligt Folkhälsomyndigheten har omkring 16 procent av befolkningen fetma, alltså ett bmi över 30.

Skulle det kosta för mycket att räkna in de med lägre bmi än 40 bland riskgrupperna?

‒ Det är inte vår uppgift att väga in sådana saker, så den bedömningen har vi inte gjort, säger Urban Nylén.

Två nya riskgrupper

När Socialstyrelsen i dag lämnade sin uppdaterade rapport över riskgrupper till regeringen fanns också två nya grupper med på listan över riskgrupper.

  • Schizofreni och bipolär sjukdom – här finns underlag som visar att det innebär en påtagligt ökad risk.
  • Stroke – ingick tidigare i riskgruppen hjärt-kärlsjukdomar, men är nu i en egen kategori.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida