Val 2022

Miljonviteshot och avhopp – trots lönesatsning på sjuksköterskor som ”saknar motstycke”

Miljonviteshot och avhopp – trots lönesatsning på sjuksköterskor som ”saknar motstycke”
Viteshot på 10 miljoner kronor från Ivo och 800 000 kronor från Arbetsmiljöverket. Vårdplatsbristen på Sunderbyns sjukhus har skapat kris i regionen. Foto: Region Norrbotten.

Viteshoten hänger tungt över Region Norrbotten, med krav från både Ivo och Arbetsmiljöverket. Att Sjukvårdspartiet suttit i styrande ställning under den senaste mandatperioden har inte gjort vården bättre, anser akutsjuksköterskan Anna Eriksson. "Snarare tvärtom. Jag skulle önska att arbetsgivare och regionpolitiker tog hand om sin personal, att vi blev lyssnade på", säger hon.

Det är det roligaste arbete som finns – när allt fungerar som det ska. Det är argumentet som Anna Eriksson, akutsjuksköterska vid Sunderby sjukhus i Luleå, ger för att hon stannar kvar i sitt jobb, trots att många av hennes kollegor slutar. 

– Det skrämmer mig när jag som skyddsombud hör kollegor berätta att de är helt slut när de kommer hem från jobbet. Vi måste ha energi över till annat än jobb, säger hon till Vårdfokus.

Anna Eriksson, akutsjuksköterska, Sunderby sjukhus och lokalt skyddsombud, Vårdförbundet. Hon har själv känt hur orken är helt slut efter en arbetsdag, utan energi kvar till familj och fritid. Foto: Privat

En tidig morgon för ett par veckor sedan fanns 29 patienter på akuten klockan 07.00, varav 16 väntade på att läggas in på avdelning. Dessa fördelades på tre team med en sjuksköterska och en undersköterska i vardera. 

– Det ”nya normala” har varit att vi har 10-15 patienter som köar till avdelning när vi kommer till jobbet på morgonen, berättar Anna Eriksson.

Någon väntar på operation av något slag, någon annan har en hjärnblödning och ska observeras, en tredje väntar på gastroskopi, en fjärde har en infektion och behöver antibiotika. Patienter, som kan bli kvar på akuten i ett par dygn, därför att sjuksköterskor saknas på vårdavdelningar och antalet öppna vårdplatser där är för få.

– Patienterna får ligga på smala britsar som inte är gjorda för att ligga på någon längre tid. När patienter blir kvar hos oss tillkommer sådant som man gör på avdelning, som morgonmediciner, frukost och att ronda med läkare. Vi har främst läkemedel för akutsjukvård och måste  gå till andra avdelningar för att få tag i de mediciner som krävs. Vilket det inte finns tid till, eftersom vi samtidigt ska sköta det akuta, säger Anna Eriksson.

Det ”nya normala” har varit att vi har 10-15 patienter som köar till avdelning när vi kommer till jobbet på morgonen.

Anna Eriksson, akutsjuksköterska, Sunderby sjukhus.

I denna situation tvingas personal prioritera hårt och har svårt att hinna med den omvårdnad som patienterna behöver, som toalettbesök, vändningar för att förhindra trycksår, mäta om och utvärdera vitalparametrar. 

När Anna Eriksson började på mottagningen för sju och ett halvt år sedan, var situationen annorlunda, berättar hon.

– Då hände det bara i enstaka fall att patienter spenderade natten på akuten. Största skillnaden är att vi nu tydligt märker hur vårdplatserna på sjukhuset har blivit färre.

Viteshot på 10 miljoner

En skriande vårdplatsbrist, som även tillsynsmyndigheter noterat. Före sommaren hotades Region Norrbotten av ett vite på 10 miljoner kronor av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), om regionen inte kunde uppfylla kravet på att Sunderby sjukhus ska ha 180 disponibla vårdplatser. I somras uppgav regionchefläkare att man lyckats uppfylla myndighetens krav, medan anställda riktade kritik mot att vårdplatserna bara fanns som extra sängar, inte bemannade vårdplatser. 

Arbetsmiljöverket gav i sin tur Region Norrbotten ett vitesföreläggande redan i februari i år. Sedan myndigheten i samband med ett nytt besök på akuten på Sunderby sjukhus i juni såg att de ännu inte gjort något åt bristerna, hotar den nu med ett vite på 800 000 kronor. Detta om Region Norrbotten inte senast den 1 oktober kraftigt förbättrat arbetsmiljön på akuten för att förebygga ohälsa hos sjuksköterskor och undersköterskor. 

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste föreläggande mot Sunderby sjukhus saknas omkring fem-sex sjuksköterskor på akutmottagningen. Flera av dem som har slutat där har gått över till bemanning, privata vårdgivare, hälsocentraler eller till arbete i kommunal vård.

– Några har också valt att studera vidare för att få ett andningshål, och hoppas situationen blir bättre så att de kan komma tillbaka, säger Anna Eriksson, som betonar att hon trivs med det omväxlande och givande i sitt arbete, med kollegor och chefer.

– Men jag skulle önska att arbetsgivare och regionpolitiker verkligen tog hand om sin personal, att vi blev lyssnade på, säger hon, och efterlyser en lönesatsning och en bra löneutveckling för samtliga sjuksköterskor i regionen, inte bara specialistsjuksköterskor.

– Vi jobbar så tajt tillsammans och är så beroende av varandra så risken annars är att det blir motsättningar inom gruppen. 

Med möjlighet till färre jobbtimmar och mer tid för återhämtning tror jag att fler vill och orkar stanna i yrket.

Anna Eriksson.

Hon önskar även att regionpolitikerna införde hälsosamma scheman, med gott om tid för återhämtning mellan passen, och möjlighet att arbeta deltid till heltidslön.

Hur ska man ha råd med – och personal för – det?

– Det skulle så klart kosta en hel del, men det kostar ju väldigt mycket att ha så mycket bemanningspersonal som nu. Med möjlighet till färre jobbtimmar och mer tid för återhämtning tror jag att fler vill och orkar stanna i yrket, säger Anna Eriksson. 

Fakta: Cancerpatienter flögs till Stockholm

Före sommaren hotades Region Norrbotten av ett vite på tio miljoner kronor av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), om regionen inte kunde uppfylla myndighetens krav på att Sunderby sjukhus ska ha 180 disponibla vårdplatser. 

Ivo har också krävt att 90 procent av patienterna ska kunna lämna akuten efter fyra timmar på sjukhuset.

Under sommaren ställdes canceroperationer in i regionen på grund av personalbrist. Patienter, vars operationer inte kunde vänta, flögs till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. 

Ivo har ännu inte beslutat om de anser att Region Norrbotten uppfyllt kraven. 

Arbetsmiljöverket har i sin tur hotat med vite på 800 000 kronor om Region Norrbotten senast den 1 oktober inte kraftigt förbättrats arbetsmiljön på akuten förebygga ohälsa hos sjuksköterskor och undersköterskor. 

Så styrs Region Norrbotten: Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna och Centerpartiet bildar majoritet i regionfullmäktige. I opposition är Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Majoriteten har totalt 37 ledamöter i fullmäktige.

”Satsning utan motstycke” på löner

Vad gör då de styrande politikerna åt regionens vårdkris?

En hel del, enligt Kenneth Backgård, ordförande för regionstyrelsen och för Norrbottens Sjukvårdsparti, som i koalition med Centern och Moderaterna styr Region Norrbotten.

Kenneth Backgård, regionstyrelsens ordförande, Region Norrbotten. Foto: Anders Alm

”Vi har gjort satsningar på löner till sjuksköterskor som saknar motstycke i Norrbottens historia”, skriver han i ett mejlsvar till Vårdfokus.

Totalt har den styrande majoriteten under mandatperioden i tre omgångar satsat 150 miljoner kronor till löner inom sjukvården. I slutet av augusti i år fattade regionstyrelsen under ett extrainsatt möte dessutom beslut om att avsätta 95 miljoner kronor för lönehöjningar för specialistsjuksköterskor och läkare.  

Varför inbegriper satsningarna inte allmänsjuksköterskor?

”De första 100 miljoner kronorna fördelades i samråd mellan regionens hr-avdelning och Vårdförbundet, inte av oss politiker, som angett ramarna”, uppger Kenneth Backgård i sitt mejlsvar.

Skulle samtliga omkring 2000 tillsvidareanställda sjuksköterskor i regionen få lika stor andel, skulle utgifterna bli för stora, resonerar han.

Vi har gjort satsningar på löner till sjuksköterskor som saknar motstycke i Norrbottens historia.

Kenneth Backgård (SJVP), regionstyrelsens ordförande, Region Norrbotten.

Sjuksköterskor har efterlyst förkortad arbetstid med bibehållen heltidslön. Är ni beredda att satsa på det?

”Vid regionstyrelsen möte fattades beslut om ett projekt för att skapa modeller för bättre arbetsmiljö och arbetstidsmodeller. Det rör sig om schemaläggning och förändrar arbetstid”, svarar Kenneth Backgård.

För att undvika vite har regionstyrelsen nu även fattat beslut om att utöka antalet disponibla vårdplatser på Sunderby sjukhus med ytterligare 20-30.

”Det är minst 20 fler än vad Ivo kräver. Vi ska också inrätta en palliativ avdelning med 15 vårdplatser och en annan avdelning med så kallat mindre vårdkrävande. Det innebär fler rekryteringsinsatser, högre löner och andra arbetstidsmodeller”, uppger Kenneth Backgård.

Vill ta pengar ur låst fond

Oppositionsråd Anders Öberg (S) är dock inte imponerad. 

De flitiga satsningarna har föregåtts av besparingar, menar han. Mindre administration i vården var en av Sjukvårdspartiets paroller i förra valrörelsen. Priset för partiets satsningar har dock blivit färre kollegor, sämre arbetsmiljö och sämre tillgänglighet till sjukvården, anser Anders Öberg.

Man har tagit bort administratörer, men inte sparat på de administrativa uppgifterna.

Anders Öberg (S), oppositionsråd, Region Norrbotten.

Under mandatperioden har antalet medarbetare i vården i Region Norrbotten minskat med 530 personer, medan antalet långtidssjukskrivna, enligt Anders Öberg blivit fler.

Anders Öberg (S), oppositionsråd, Region Norrbotten. Foto: Anders Alm

– Det finns inga närvarande chefer i verksamheten, och de chefer som finns har fått fler arbetsuppgifter. Man har tagit bort administratörer, men inte sparat på de administrativa uppgifterna. 

Hur vill ni lösa bemanningskrisen? 

– Satsa på primärvården. Kan man som norrbottning få första vårdbesöket där kommer färre behöva gå till akuten, säger Anders Öberg.

Regionen har under flera år haft ett överskott ekonomiskt. Ett överskott kan politiker välja att helt sätta i regionens egen kassa, eller låsa i en resultatsutjämningsfond i syfte att använda pengarna endast när regionen har underskott.

I Region Norrbotten finns omkring 1,6 miljarder kronor i denna fond.

– Vi behöver titta på hur vi får använda dem, säger Anders Öberg, som inte vill höja regionskatten utan i stället ta av befintligt överskott för att satsa på primärvården.

I sitt förslag till budget har Socialdemokraterna dock inte lagt några pengar specifikt till löner. I stället vill de stärka primärvården med 120 miljoner kronor kommande mandatperiod, utöver de 1,2 miljarder som regionen årligen lägger på denna vård.

– I den satsningen ingår också löner för sjuksköterskor inom primärvården, säger Anders Öberg.

Men vad vill ni göra åt sjuksköterskebristen i slutenvården?

– Återinföra vårdnära service, säger Anders Öberg, och syftar på de 60-tal anställda vid Sunderby och Kalix sjukhus, som tidigare kunde avlasta undersköterskor och sjuksköterskor på avdelningar genom att sköta sådant som städning, transporter till röntgen och provtagning.

Sedan den styrande koalitionen avskaffade dessa har arbetsmiljön för vårdpersonal blivit ohållbar, enligt Anders Öberg. 

Sjuksköterskor efterlyser mer flexibla scheman och möjlighet till deltidstjänst för heltidslön. Hur ser ni på det?

– Vi vill titta på möjligheten att gå ned i tid för medarbetare som fyllt 60 år, för att kunna få dem att vara kvar i arbetet längre. Man kan använda deras kompetens för att introducera nya. För att de ska kunna göra det måste man kanske också minska deras arbetstid.

Vill ge chefer mandat att påverka

Den stora vårdpolitiska stridsfrågan i Region Norrbotten är enligt Anders Öberg synen på personalens möjlighet till delaktighet.

Under Sjukvårdspartiets styrning föregående mandatperiod har vårdpersonal inte haft möjlighet att påverka den egna verksamheten, anser han, och det skapar problem med arbetsmiljön.

Har verksamhetschefer inte mandat att styra?

– Nej. När det gäller vikariat och nyanställningar på tjänster där folk har slutat har de varit tvungna att begära dispens för att kunna rekrytera personal. Dessutom har styrande politiker via regiondirektör gett chefer i uppdrag att spara pengar, säger Anders Öberg.

”Sjuksköterskor finns”

Hur hög tilltro har då akutsjuksköterskan Anna Eriksson till regionpolitikernas förmåga att förändra situationen? 

Hon är försiktigt hoppfull. 

– Nu när det är nytt val hoppas jag att den ledning som ska ta vid – vilken det än blir – tar tillfället i akt och lyssnar på vårdpersonalen.

I förra regionvalet för fyra år sedan kom Sjukvårdspartiet till makten i Region Norrbotten, till stor del med löfte om att sätta sakfrågor inom sjukvården i främsta rummet. Men enligt Anna Eriksson har situationen sedan dess inte blivit bättre.

– Snarare tvärtom. Och att säga att inga sjuksköterskor finns, är ingen ursäkt. För de finns visst, men de väljer att göra annat. Som att gå till bemanningsföretag, där de styr mer över sin arbetstid och tjänar bättre. Man ska inte behöva sjukskriva sig på deltid för att orka med sitt arbete, snarare ändra heltidsnormen och införa deltid för heltidslön. Det gäller att inte bara rekrytera sjuksköterskor, utan att också få dem att vilja och orka stanna kvar, säger hon. 

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida