Kompetensförsörjning

Ministern: Utbildning på mindre orter kan ge fler vfu-platser

Ministern: Utbildning på mindre orter kan ge fler vfu-platser
Mittuniversitetet är ett av de lärosäten som siktar in sig på att sprida vårdutbildningar till småorter. Utbildningsminister Anna Ekström hoppas det ska leda till att fler arbetsgivare kan erbjuda vfu-platser. Foto: Regeringskansliet och Tina Stafrén.

Ånge, Bäckefors och Funäsdalen är några av de orter där man kommer kunna utbilda sig till sjuksköterska de närmaste åren. ”Nu blir det möjligt att i högre grad studera där man bor”, säger utbildningsminister Anna Ekström till Vårdfokus. På så vis ska också vfu-platserna spridas till fler platser.

Lärosäten runt om i landet har kunnat ansöka om att delta i pilotprojektet, vars syfte är att stärka kompetensförsörjningen inom bristyrken som sjuksköterska, barnmorska och biomedicinsk analytiker.

– Behovet är särskilt stort på mindre orter. Nu blir det möjligt att i högre grad studera där man bor, säger utbildningsminister Anna Ekström till Vårdfokus.

Umeå universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Väst och Stiftelsen Högskolan i Jönköping tilldelas sammanlagt 20 miljoner kronor i statliga bidrag för att utveckla den nya, decentraliserade utbildningsformen.

– Alla de här fem lärosätena har gjort bra ansökningar. Karlstads universitet fick till och med mer pengar än de sökt, säger Anna Ekström.

Undervisas via lärocenter

Hon poängterar att satsningen inte ökar antalet utbildningsplatser, utan snarare förändrar möjligheterna att nå personer som inte bor nära en högskola.

Utbildningsminister Anna Ekström. Foto: Regeringskansliet.

Mittuniversitetet tar sikte på Funäsdalen, Strömsund, Hammarstrand, Sollefteå och Ånge, där undervisningen kommer att ske på redan existerande lärocenter. Marie Häggström, prefekt vid institutionen för hälsovetenskaper, beskriver det som en hybrid mellan distans- och campusutbildning, där studenterna endast behöver besöka Östersund eller Sundsvall när det är ”absolut nödvändigt”, till exempel i samband med vissa praktiska moment.

– Tanken är att det ska finnas sociala möjligheter i grupperna. Vi kommer förhoppningsvis att få en grupp på varje ort. De kan sitta på lärocenter och ha den teknik som behövs, säger hon till Sundsvalls tidning.

Enligt utbildningsminister Anna Ekström är förhoppningen att studenter ska kunna söka dessa utbildningsplatser redan vårterminen 2023.

Undersköterskor möjlig målgrupp

Högskolan Väst har fått anslag på en miljon kronor per år, som ska räcka för åtta till tio utbildningsplatser vid Campus Dalsland i Bäckefors. Målsättningen är att fortsätta fram till 2030.

Umeå universitet kommer att erbjuda decentraliserade utbildningar till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, barnmorska och specialistsjuksköterska och i Jönköping ingår även röntgensjuksköterska i planerna.

Vilka ingår i målgruppen för den här satsningen – är det personer som redan jobbar inom vården på små orter?

– Det riktar sig till alla. Jag träffade nyligen en undersköterska i Mora som utbildade sig till sjuksköterska på deltid. Hon gjorde praktik på ambulansen där, vilket var hennes drömarbetsplats. Den vägen tror jag många kan tänka sig att gå, säger Anna Ekström.

En bromskloss i det nuvarande systemet är just den verksamhetsförlagda utbildningen. Finns det i ansökningarna planer på hur vfu-platser kan lösas på de här småorterna, där det i vissa fall kanske bara finns en hälsocentral eller liknande?

– Bristen på vfu-platser är i dag störst i närheten av de stora studieorterna. Det är också den största anledningen till att lärosätena inte kan fylla alla utbildningsplatser. När utbildningarna nu når ut till fler på mindre orter, kan förhoppningsvis fler arbetsgivare bidra med vfu-placeringar. Vi har också en nytillsatt vfu-samordnare som kan hjälpa lärosätena att hitta platser i de aktuella områdena.

Regeringen har tidigare sagt att fler verksamheter måste bidra med vfu-platser, till exempel kommuner och privata vårdgivare. Är kommunerna involverade i den här decentraliseringen?

– Nej, men tanken är att lärosätena tack vare de medel som tillförs i ska kunna lägga extra möda på att hitta vfu-platser. Vi socialdemokrater har också som vallöfte att fler privata arbetsgivare tar ansvar, för som det är nu hamnar mycket på det offentliga.

Enligt Arbetsförmedlingen har över 100 000 sjuksköterskejobb utannonserats bara i år. Anledningen tros vara att fler lämnar yrket än tidigare. Hur ska man säkra att de nya som lockas att bli sjuksköterskor stannar kvar?

– Oavsett om det gäller nyutexaminerade eller erfarna sjuksköterskor så är det en enorm uppgift för arbetsgivarna att erbjuda villkor och arbetsmiljö som gör att personalen orkar med. Vi behöver regionpolitiker som tar vårdens medarbetare på allvar.

Så stora anslag får lärosätena

Umeå universitet tilldelas 8,5 miljoner kronor för utbildning till biomedicinsk analytiker, sjuksköterska, barnmorska och specialistsjuksköterska som bedrivs på annan ort.

Karlstads universitet tilldelas 1 miljon kronor för utbildning till biomedicinsk analytiker och specialistsjuksköterska som bedrivs på annan ort.

Mittuniversitetet tilldelas 3,5 miljoner kronor för sjuksköterskeutbildning som bedrivs på annan ort.

Högskolan Väst tilldelas 1 miljon kronor för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildning som bedrivs på annan ort.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping tilldelas 6 miljoner kronor för utbildning till biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska som bedrivs på annan ort.

Källa: Utbildningsdepartementet

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida