Professionsutveckling

Nu läggs nytt förslag om efterlängtad yrkesroll: ”Dags att ta steget”

Nu läggs nytt förslag om efterlängtad yrkesroll: ”Dags att ta steget”
Yrkesrollen avancerad specialistsjuksköterska skulle stärka den medicinska kompetensen inom den nära vården bedömer vårdkompetensrådet. Foto: Getty Images

Idag är rollen som avancerad specialistsjuksköterska mycket ovanlig i Sverige. Men nu är det dags att den regleras, tycker Nationella vårdkompetensrådet i ett förslag till regeringen. På det viset ska sjuksköterskor med extra hög utbildning kunna ta stort ansvar i den nära vården. ”En framgång”, menar professionsföreningarna, som länge drivit frågan.

Nationella vårdkompetensrådet bedömer att en ny yrkesroll, avancerad specialistsjuksköterska, bör införas som ett reglerat yrke i Sverige. Rådet har presenterat det för socialminister Acko Ankarberg Johansson (KD).

Ann-Marie Wennberg Larkö. Bild: Ines Sebalj/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Ann-Marie Wennberg Larkö. Foto: Ines Sebalj/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

– Vi ser att yrkesrollen avancerad specialistsjuksköterska är något som behövs och som skulle stärka den medicinska kompetensen inom den nära vården. De avancerade sjuksköterskorna har en fördjupad kunskap inom både omvårdnad, medicin och ledarskap, säger Ann-Marie Wennberg Larkö, ordförande i Nationella vårdkompetensrådet.

Avancerade specialistsjuksköterskor arbetar självständigt och gör medicinska bedömningar, utöver att de leder omvårdnaden, ofta som stöd för andra sjuksköterskor och även läkare under utbildning.

Yrkesrollen är vanlig i länder som USA, Kanada och Australien. Sjuksköterskorna ska, enligt den internationella definitionen, ha akademisk utbildning på minst masternivå, samt klinisk utbildning.

Även europeiska länder, som Storbritannien, Nederländerna och Finland, ligger långt före Sverige. Men nu tycker vårdkompetensrådet alltså att det är dags att knappa in på det försprånget.

Rådet har i uppdrag från regeringen att bedöma behoven av kompetens i vården. Deras aktuella förslag vilar på utredningar om utvecklingen mot nära vård, sjuksköterskornas specialistutbildning och coronakommissionens slutsatser, där en var att den medicinska kompetensen i den kommunala vården behöver förstärkas.

– Vi tror att avancerade specialistsjuksköterskor kan bidra till en god och säker nära vård, menar Ann-Marie Wennberg Larkö. 

I den nära vården, både den kommunala och regionala, vårdas många äldre och multisjuka. Rådet menar också att den nya yrkesrollen skulle bidra till bättre samordning och kontinuitet för dessa patienter.

I Sverige finns en utbildning för avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård vid Linköpings universitet, och några andra initiativ har tagits inom akutsjukvård och primärvård.

Rådet menar att rollen nu ska regleras. För att kunna göra det behövs en översyn för att avgöra vad som krävs av utbildningens längd, innehåll och examen. Samtidigt ska rollen och dess funktion göras tydlig liksom gränser mot andra professioner.

Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening har sedan flera år drivit på både nationellt och lokalt för att rollen ska införas. Nu välkomnar de förslaget.

Janí Stjernström. Foto: Sanna Björkman

– Det här är en framgång. Vi vill att den här sjuksköterskerollen ska finnas i Sverige, för vi ser ett stort behov av den i vården. Det är samtidigt ett sätt för sjuksköterskor att kunna utvecklas mot en hög kompetens, med mer ansvar och fortsätta arbeta kliniskt, säger Janí Stjernström, vice ordförande i Vårdförbundet.

Oili Dahl, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening, håller med:

– Jag är glad för det här, vi har jobbat i fyra år för det. Vi gått igenom forskning, både internationell och nya svenska studier, och pratat om det här nya yrket med politiker, allmänhet och i vår kår. Nu kan vi få till en reglerad utbildning för rollen i Sverige, säger hon.

Både Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening tycker att det är en bra start att införa yrkesrollen i den nära vården, både den kommunala och regionala.

– Det är bra att rådet ställer sig bakom att rollen behövs i den nära vården, i äldrevården, där patienter nu faller mellan stolarna. För dem skulle en avancerad specialistsjuksköterska innebära trygghet och kvalitet, med färre sjukhusinläggningar och även minskad dödlighet, säger Oili Dahl.

Vårdfokus har tidigare skrivit om den avancerade specialistsjuksköterskan Lianne Buitendijk i Rotterdam som arbetar just på detta sätt.

De båda sjuksköterskeföreningarna ser gärna att rollen som avancerad specialistsjuksköterska införs inom fler vårdområden. De tycker dock att det finns frågetecken i förslaget vad gäller vilken utbildning som ska krävas, om kravet ska vara masternivå, eller om en annan variant kan bli aktuell, exempelvis en som utgår ifrån den kliniska verksamheten.

– Vi känner en viss oro för att man nu ska gena i kurvorna vad gäller utbildningsnivå för att få snabba resultat. För att få tillräcklig kompetens krävs att man har erfarenhet som specialistsjuksköterska och därefter läser en master. Vi vill se ett statligt finansierat fortbildningsprogram, säger Janí Stjernström.

Oili Dahl preciserar det:

Oili Dahl. Foto: Svensk sjuksköterskeförening

– Det är olyckligt att rådet separerat de utbildningsvägarna. Vi vill se både en master och ett reglerat fortbildningsprogram som leder till en skyddad yrkestitel.

Hon menar att utbildningen behöver byggas på höjden för den nya rollen, där sjuksköterskor behöver både hög akademisk och klinisk kompetens.

Organisationerna menar att det är viktigt att Sverige följer den internationella standarden. Då är det också möjligt att jämföra och utvärdera i forskning, och arbeta internationellt för sjuksköterskorna.

– Nu är det dags att ta steget. Vi ser i stora delar positivt på förslaget. Vi har också märkt i vårt arbete med påverkan att det finns ett intresse lokalt i kommuner och regioner för att införa den här rollen. Därför är det bra med ett nationellt initiativ nu, säger Janí Stjernström.

Avancerad specialistsjuksköterska

  • En avancerad specialistsjuksköterska ska inom sitt område kunna undersöka, bedöma och diagnostisera komplexa hälsoproblem samt behandla en patient, liksom följa upp genomförda åtgärder utifrån ett helhetsperspektiv.
  • Studier från Storbritannien, Australien, USA och Sverige visar att vård utövad av en avancerad specialistsjuksköterska är högkvalitativ, kostnadseffektiv och patientcentrerad utifrån ett helhetsperspektiv. Rollen bidrar till bättre kontinuitet, tillgänglighet och skapar trygghet hos patienterna.

Källa: Nationella vårdkompetensrådet

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida