Hon utbildade sig till supernivå i USA

Hon utbildade sig till supernivå i USA
–Avancerade specialistsjuksköterskor behövs i Sverige också. Det skulle bli bättre för patienterna, säger Katarina Almskog. Foto: Niklas Maupoix

Katarina Almskog är avancerad specialistsjuksköterska, men här hemma får hon inte använda all den kunskap som hon har utbildning och kompetens för.

4 februari 2015

Katarina Almskog arbetade i flera år på ett av de största statliga sjukhusen i USA, i det hon själv kallar för bro-yrket mellan sjuksköterskor och läkare. Det krävdes ytterligare 2,5-års studier till masternivå efter sjuksköterskeutbildningen innan hon kunde kalla sig advanced registered nurse practitioner inom anestesi.

Yrkesgruppen finns i många olika specialiteter och arbetar i USA självständigt med att undersöka, ställa diagnoser, ordinera prover, röntgen och läkemedel. Bakgrunden till yrket är läkarbristen på den vidsträckta landsbygden. Där är det nödvändigt att det finns anestesisjuksköterskor som självständigt sköter narkoser vid operationer, samt en rad andra specialiteter.

Leder vårdcentraler

Många vårdcentraler är både ledda och bemannade med enbart nurse practitioners, som då är avancerade specialist-distriktssjuksköterskor.  Forskning visar att det fungerar utmärkt.

Katarina Almskog är avancerad specialistsjuksköterska inom anestesi och har idag efter många år i USA flyttat hem till Sverige. Här saknar hon nivån och både anseendet och den höga lönen.

– Här får jag inte alls göra lika mycket. Som att lägga centrala venkatetrar, ryggblockader eller göra pre och postoperativa bedömningar. Jag har en gedigen kompetens och är väl förberedd att stå på egna ben.

Försök pågår

Hon tycker att det är hög tid att nivån införs i Sverige.

– Det skulle förbättra för patienterna och kanske korta väntetiderna. Det är en naturlig utveckling av vår profession. Dessutom är löneutvecklingen oerhört mycket bättre i USA än här.

Försök att utbilda sjuksköterskor till denna högre nivå både akademiskt och kliniskt har de senaste åren pågått på olika universitet och högskolor. Mest aktuell är utbildningen till avancerad specialistsjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad som nu ges på Linköpings universitet för andra gången. Den är utarbetad i samverkan med motsvarande utbildning på universitetet i Pennsylvania i USA.

Läs mer om avancerade utbildningar och sjuksköterskor som tackat ja till svårare arbetsuppgifter, som ofta tidigare sköttes av läkare, i Vårdfokus tema Karriärchans, se länkarna här intill.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida