Nytt vägval: lön och villkor viktigast av allt

Nytt vägval: lön och villkor viktigast av allt
Branka Pjukanovic Svensson och Lene Lorentzen från Västra Götaland var två av de 190 ombuden på kongressen. Foto: Jerker Andersson

Kongressen 2018 skickade en tydlig signal till Vårdförbundets medlemmar: Nu går kampen för dig och dina arbetsvillkor långt före allt annat.

Det blir snabbt tydligt under Vårdförbundets kongress att en majoritet av ombuden kommit till konferensanläggningen i Uddevalla för att få sitt yrkesförbund att lägga ännu större vikt vid klassiskt fackliga villkorsfrågor.

?I förslaget till ny framtidsvision kastas orden om så att villkor kommer före yrke och vård. Under kongressens sista dag röstas ett medlemsförslag igenom som säger att Vårdförbundet på ett märkbart sätt ska prioritera lön, arbetstider och arbetsförhållanden framför andra frågor.?

— Något annat vore som ett hån mot medlemmarna, så som alla kämpar i vården i dag, säger Sofia Lindström, intensivvårdssjuksköterska och kongressombud från Uppsala.?

Annabel Sjöqvist, även hon iva-sjuksköterska och kongressombud från Uppsala, berättar hur kollegerna sliter och går ner i arbetstid för att orka. Arbetstid, ob och andra villkorsfrågor är viktigast för henne. ?

Men alla håller inte med. När kongressen bestämmer sig för att göra vändningen mot större tyngd på villkorsfrågorna röstar två av fem kongressombud nej.

?En av dem är Åsa Sundin, barnmorska och skolsköterska från Västra Götaland. Hon är rädd för att andra viktiga frågor ska hamna i bakvattnet och att Vårdförbundet kan få svårare att locka till sig nya medlemmar.?

— För att nå andra grupper måste vi lyfta fram mer än de klassiskt fackliga villkorsfrågorna och arbeta mer inkluderande, för ökad mångfald och jämställdhet till exempel, säger hon.

?Hon ser också hur tunga frågor som personcentrerad vård halkar ner i prioriteringen, just när arbetsgivarna verkar ha vaknat och vården står inför ett viktigt paradigmskifte. Då vill hon vara med och påverka.??

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro ser kongressens prioritering som en spegling av den verklighet medlemmarna lever och arbetar i.?

— Det visar hur tufft våra medlemmar har det och att villkoren försämrats. Jag tycker att kongressombuden haft medlemmarnas fokus.??

Vilka konkreta konsekvenser får beslutet att lägga större vikt vid villkorsfrågorna?
?— Det är klart att det får konsekvenser, exakt vilka är svårt att säga nu. Det blir den nya styrelsens uppgift att lägga upp en strateg­i för de beslut kongressen fattat. Villkors­frågorna har alltid varit viktiga för oss. Men det är väldigt mycket tuffare ute i vården i dag och det visar den här kon­gressen, säger Sineva Ribeiro.

 

VAD ÄR KONGRESSEN?

  • Vårdförbundets högsta beslutande organ (som riks­dagen).
  • 190 demokratiskt valda ombud från hela landet möts och fattar beslut om viktiga framtidsfrågor.
  • Sammanträder vart fjärde år.
  • I år hölls kon­gressen i Uddevalla den 14–17 maj.

 

Nya visionen:

  1. Villkoren: Vi ska verka för ett hållbart arbetsliv.
  2. Yrket: Vi ska bidra till en hållbar samhälls­utveckling genom att främja hälsa.
  3. Vården: Vi ska se till att alla kan ta kontroll över sin egen hälsa.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida