Kongress 2022

Omvald igen: Villkorsfrågorna ska fortsätta vara i fokus

Omvald igen: Villkorsfrågorna ska fortsätta vara i fokus
Sineva Ribeiro valdes till ordförande för ytterligare fyra år på Vårdförbundets kongress i Uddevalla den 13-16 maj. Foto: Maria Steén.

På kongressen valdes Sineva Ribeiro till ordförande i Vårdförbundet för fjärde gången. ”Jag vill precis som tidigare sätta medlemmarnas viktigaste frågor högst på agendan. Det gäller arbetsmiljö, arbetsförhållanden, lön, kompetensförsörjning och förutsättningar att ge en god, säker och nära vård”, säger hon.

På kongressen i Uddevalla beslutade ombuden om Vårdförbundets inriktning och vision de kommande fyra åren. Förbundsstyrelsens propositioner rörande politik, organisation och ekonomi bifölls med få justeringar, men diskussion uppstod kring bland annat höjd medlemsavgift och fortsatt möjlighet att starta lokalavdelningar som inte följer regiongränserna.

– Det finns en oro hos regionala avdelningar om vad som händer när medlemmar anställda av privata arbetsgivare bildar egna avdelningar. Men vi måste se till att även de medlemmarna får möjlighet att påverka organisationen. På kongressen blev det tydligt att det finns ett missnöje rörande insyn och kommunikation och en vilja till delaktighet och medskapande i organisationsutvecklingen från de regionala avdelningarna, som förbundsstyrelsen tar med sig. Samtidigt var det mycket glädjande att Praktikertjänst, Capio och Stockholms stad, tre avdelningar som fick möjlighet att bildas efter förra kongressen, fanns på plats, säger Sineva Ribeiro till Vårdfokus.

Känsligt med arbetstider

Flest reservationer fick besluten om att Vårdförbundet inte ska verka för generell arbetstidsförkortning. Flera ombud motiverade sitt tydliga ställningstagande med att de ”rakryggat vill kunna se sina medlemmar i ögonen  när de kommer hem”.

Vårdförbundets styrelse

 • Ordförande: Sineva Ribeiro, specialistsjuksköterska kirurgisk omvårdnad, Västra Götaland
 • Vice ordförande: Madelene Meramveliotaki, röntgensjuksköterska, Skåne
 • Vice ordförande: Janí Stjernström, specialistsjuksköterska, ambulansen, Västmanland
 • Styrelseledamöter:
 • Sophia Godau, biomedicinsk analytiker, Stockholm
 • Camilla Gustafsson, röntgensjuksköterska, Värmland
 • Catrin Johansson Pettersson, sjuksköterska/första linjens chef, Västerbotten
 • Emma Klingvall, specialistsjuksköterska kirurgi, Östergötland
 • Oscar Martinez Martinez, sjuksköterska, Stockholm
 • Åsa Mörner, barnmorska/universitetslärare, Örebro
 • Anna Seiborg Kidell, sjuksköterska, Kronoberg
 • Pernilla Widholm Jolgård, distriktssköterska, Västra Götaland

– Det är en känslig fråga och förbundsstyrelsen tar självklart intryck av dialogen. Men här har vi ett stort internt arbete att göra inom förbundet. Samtidigt som vi säger att vi inte orkar jobba heltid tecknas nämligen lokala avtal som tillåter arbetsgivare att ta ut mycket övertid. Det innebär att vi måste börja följa upp hur medlemmarnas arbetstidsförläggning ser ut – hur mycket de arbetar övertid, hur ofta de har långa arbetspass och hur ofta det sker brott mot dygnsvilan. Inte minst är rätten till fyra veckors sammanhängande semester en förutsättning för återhämtning.

Sineva Ribeiro säger att kongressen bekräftat att villkorsfrågor som påverkar medlemmarnas vardag är det som Vårdförbundet ska prioritera även framöver, både lokalt och nationellt.

– Kongressen har tydliggjort en ohållbar arbetssituation där den stora utmaningen gäller kompetensbrist.

Klimatarbetet ska konkretiseras

I sitt inledningstal nämnde Sineva Ribeiro klimatet som det största framtidshotet mot befolkningens hälsa, något som påverkar medlemmarna både som individer och i sin profession. ”Under den kommande kongressperioden behöver vi bättre integrera klimatfrågan i våra vanliga fackliga frågor utifrån hälso-, arbetsmiljö- och patientsäkerhetsperspektiv”, står det i förbundsstyrelsens proposition, som antogs av kongressen.

– Jag tycker att Vårdförbundet har en tydlig policy i klimatfrågan, där vi samarbetar med Fairtrade International, TCO och andra organisationer. Nästa steg kan vara att påverka på verksamhetsnivå, till exempel användningen av plast- och engångsförpackningar inom vården, säger Sineva Ribeiro.

Vad vill du ha uppnått som ordförande när den kommande mandatperioden är slut?

– Jag vill som tidigare sätta medlemmarnas viktigaste frågor på agendan: lön, arbetsmiljö, arbetstider, kompetensförsörjning och möjligheterna att ge en god, säker och nära vård. En ren professionsfråga som jag vill driva är att yrkesgruppen avancerad specialistsjuksköterska ska finnas i Sverige.

Vad tycker du var det mest överraskande som hände på kongressen?

– En nedslående sak var studenternas vfu-rapport, som visade siffror på att vi fortfarande inte ger rätt förutsättningar till nya kollegor.

Har du något löfte till medlemmarna?

– Vi ger oss aldrig och vi lyssnar på vad medlemmarna tycker är viktigt! Ibland kan det tyckas som att vi tar två steg fram och ett steg tillbaka, men så måste det få vara när man har långsiktiga mål.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida