Verksamhetsförlagd utbildning

Ovaccinerade studenter stoppas från vfu i Västerbotten

Ovaccinerade studenter stoppas från vfu i Västerbotten
Dörren stängs för att göra klinisk utbildning på bland annat Norrlands universitetssjukhus för ovaccinerade studenter.

Ingen vaccination – ingen vfu. Region Västerbotten är först i landet med att stänga dörren till praktikplatserna för de som är ovaccinerade. ”Det är olyckligt att beslutet kom mitt i terminen”, säger Anja Basic, ordförande för Vårdförbundet Student.

Det har gått snabbt från beslut till handling, så från den 12 november får ovaccinerade vårdstudenter inte göra sina vfu-placeringar.

Anja Basic är ordförande för Vårdförbundet Student. Hon går själv sjuksköterskeprogrammet vid Umeå universitet, på distans från Skellefteå.

Anja Basic, ordförande i Vårdförbundet Student. Foto: Ulf Huett

– Vi studenter är positiva till vaccinationskravet, att vaccinera sig är en självklarhet för oss. Vi måste stå enade och skydda de sköra.

Däremot är hon kritisk till att beskedet kom med kort varsel, i början av november och gällde från 12 november.

– Vi borde kunnat få information tidigare. Det är väldigt olyckligt att det kommer i mitten av terminen, det har inte gett studenterna en chans att planera. Vissa har bara hunnit få sin första dos. Studenterna är skeptiska till att frågan bearbetats av arbetsgivaren och universitetet utan att ge oss en förvarning, säger hon.

Regionens bedömning är att endast ett fåtal studenter kommer drabbas. Vid en genomgång på det kliniska träningscentrumet på Norrlands universitetssjukhus, Nus, visade sig endast tre av 350 studenter inom vårdyrken vara ovaccinerade.

Ville tidigt få vaccinet

Anja Basic tycker att studenterna inom Vårdförbundets yrkesgrupper tidigt visade att de är positiva till vaccination.

– Studenterna ville få bli vaccinerade inför vfu i våras, och blev väldigt besvikna när de inte fick det.

För de studenter som inte får eller har blivit avrådda av medicinska skäl kommer undantag att göras enligt regionen.

Enligt Anja Basic är studenterna också kritiska till att regionen gör skillnad mellan den anställda personalen och studenterna.

Dessutom undrar studenterna hur de ovaccinerade och deras orsak ska registreras. En förekommande fråga är om den som har sjukdom ska behöva uppge det för att få fullfölja sin vfu och kunna fortsätta sina studier.

– Det är viktigt att inga studenter blir betraktade som syndabockar och mer eller mindre tvingas att vaccinera sig mot sin vilja, säger Anja Basic.

Sineva Ribeiro
Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Foto: Dan Lepp

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tycker att arbetsgivaren bollar runt med studenterna, och behöver ta ansvar för framtida kompetensförsörjning.

– Först ville studenterna bli vaccinerade redan i våras inför vfu. Då prioriterades de inte. De fick höra att skyddsutrustningen och hygienrutinerna var tillräckligt skydd för dem och patienterna under vfu. Nu är det i stället ett krav och studenter ovaccinerade nekas vfu, säger hon.

Anställd personal får inte utsättas för påtryckningar eller hot vad gäller vaccinationen. Sineva Ribeiro trycker på att detsamma gäller för studenter.

– Det här ger konstiga signaler till studenterna, som är mycket viktiga. Man bör nog fundera på vilka beslut man tar. Arbetsgivaren behöver se långsiktigt på kompetensförsörjningen.

Bland sjuksköterskor är 94 procent dubbelvaccinerade, så Sineva Ribeiro är inte oroad för vaccinationstäckningen bland studenterna som väljer vården.

– Det är inte några stora problem i våra grupper. Studenterna har rätt att genomföra sin högskoleutbildning, det ska mycket till för att neka dem det och i de fallen ska beslut fattas av en nämnd vid universitetet.

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten, förklarar bakgrunden till vaccinationskravet:

– Vi måste göra allt för att skydda våra patienter. De behöver få så högt skydd som möjligt och inte utsättas för smitta. Studenter måste ju inte finnas på plats av patientsäkerhetsskäl, som personalen.

Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västerbotten. Foto: Malin Grönborg.
Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Västerbotten. Foto: Malin Grönborg.

Varför kommer beskedet så sent och i mitten av terminen?

– Det aktualiserades nu. Situationen förändras och vi anpassar oss. Vi har mest smittspridning bland de yngre här i regionen, liksom i landet. Det här beslutet kom efter en aktivering från vår Vårdhygien-enhet.

Är inte ni angelägna om att så många som möjligt går klart utbildningarna fort?

– Absolut, vill vi det. Men de ska samtidigt inte utsätta patienterna för smitta. Vi gör inte det här för att försvåra för någon, utan det är en etisk fråga. Om vi som arbetar i vården inte vaccinerar oss så är det ett problem.

Brita Winsa försäkrar att ingen form av registrering kommer ske, utan att regionen litar på att studenterna är ärliga.

Dalarna har gått längst

Enligt Brita Winsa har regionen inte samma arbetsrättsliga ansvar för studenterna som för sina anställda.

– Personalen kan vi inte ställa det kravet på. Däremot uppmanar vi dem att vaccinera sig, och i den mån de inte gör det får vi omfördela arbetet.

Dalarna är den region som gått längst i vaccinationskraven på sina anställda. Personer som inte kan eller vill visa upp vaccinationsbevis ska kunna förflyttas i första hand och i andra hand omplaceras och till och med sägas upp, enligt en färsk utredning Dalarna låtit göra. I utredningen föreslås även att personer som ska nyanställas måste vara fullvaccinerade.

Vårdförbundet och andra fackförbund har ställt sig oeniga till vaccinationskravet och väntar i dagarna på en ny tid till överläggningar med arbetsgivaren.

Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande, poängterar att grundlagen och EU-lagstiftningen sätter stopp för tvång vad gäller läkemedel, som vaccin.

– Grundlagen finns som skydd för vår demokrati. Det blir konstigt om då bara just hälso- och sjukvårdspersonal ska tvingas. Ska man nu urskilja vissa grupper där demokrati inte ska gälla? Våra grupper tar redan sitt samhällsansvar. Detsamma gäller studenterna.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida