Läkemedel

Positiva resultat för vaccin mot ebola

Positiva resultat för vaccin mot ebola
Ett vaccin mot ebola som använts i Kongo-Kinshasa har visat sig skydda bra mot sjukdomen.

Av de nära 94 000 människor i Kongo-Kinshasa som vaccinerats mot ebola har endast 71 insjuknat. Av dessa fick de flesta sjukdomen innan vaccinet ännu hade hunnit ge full skyddseffekt.

Det visar en rapport som Världshälsoorganisationen, WHO, nyligen publicerat på sin webb.

Resultaten är preliminära men tyder ändå på att skyddseffekten av det ännu inte godkända vaccinet, rVSV-ZEBOV-GP, är mycket hög, hela 97,5 procent.

Sedan det nuvarande ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa startade i fjol har nära 94 000 personer vaccinerats med rVSV-ZEBOV-GP, varav nära 29 000 är hälsoarbetare.

Av dem som fått vaccinet har 71 personer insjuknat i ebola. 56 av dem fick sina symtom innan vaccinet hade uppnått full skyddseffekt, det vill säga inom tio dagar efter att vaccinet hade getts. Nio av personerna avled.

Av de 15 personer som drabbades av ebola efter att vaccinet hade fått full skyddseffekt överlevde samtliga.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida