Student

Student överdoserade när handledaren blev fast i telefon

Student överdoserade när handledaren blev fast i telefon
Pandemin har gjort att fler anhöriga ringer till sjukhuset, när de inte kan hälsa på. Artikvbild: Mostphotos

Gång på gång ringde det i handledarens telefon. I röran råkade studenten ge en patient tio gånger för mycket insulin. Patienten klarade sig men behövde flera dagars extra vård.

23 juni 2021

Händelsen inträffade på Danderyds sjukhus, mitt under pandemin. Enligt den lex Maria-anmälan som sjukhuset gjort har besöksförbudet för anhöriga ökat trycket på avdelningens telefon, som studentens handledare hade ansvar för just den här olycksdagen.

När studenter drar upp läkemedel och ger en spruta ska det ske under övervakning. Men den här gången brast den rutinen, berättar ansvariga i ett mejlsvar till Vårdfokus.

”Som handledare kontrollerar man att rätt volym är uppdragen. I det aktuella fallet distraherades handledaren och kontrollen brast. Vi beklagar djupt det inträffade”, skriver Erik Näslund, professor och överläkare på Danderyds sjukhus, och Per Wahlenius, enhetschef och projektledare vid Clinicum utbildningscentrum.

Krävdes extra vård

Sjuksköterskestudenten råkade ge en tio gånger för hög insulindos. Överdoseringen gjorde att patientens blodsockernivå blev svår att reglera, vilket krävde flera dagars extra vård.

Efter det här misstaget – som hade kunnat leda till en ännu allvarligare vårdskada – har avdelningen ändrat sina telefonrutiner, berättar Erik Näslund och Per Wahlenius.

”Vi har satt in en extra resurs på avdelningen som tar telefonsamtalen. Sjuksköterskestuderandes handledare ska i möjligaste mån inte bära telefonen.”

Vad har studenten fått för stöd och har misstaget anmälts?

”Vi anmäler inte studenter, de är ute på sjukhuset en begränsad tid. Vi har i stället pratat med studenten i fråga och även varit i kontakt med och informerat högskolan så de kan ge stöd.”

”Att patienten i detta fall riskerade en vårdskada är något vi djupt beklagar och tar mycket allvarligt, såväl för drabbad patient som för studenten i fråga”, skriver Erik Näslund och Per Wahlenius.

Studenter har känt av stressen

Stressen som handledaren, studenten och i slutändan patienten med diabetes drabbades av på Danderyds sjukhus är inte en unik händelse. I årets vfu-rapport från Vårdförbundet Student framgår det tydligt hur tufft studenter haft det under pandemin. Studenterna som deltagit i undersökningen berättar hur de känt sig sämre förberedda inför sin vfu och ute i vården har de saknat kontinuitet, märkt av stressen, fått ta ansvar för egna patienter och känt sig i vägen.

Erik Näslund och Per Wahlenius berättar att de känner igen delar av den här beskrivningen från hur det varit för studenter som gjort vfu på Danderyds sjukhus.

De tycker att studenterna har förberetts bra, genom digital introduktion och välkomstbrev bland annat. Men de tror att känslan av att vara sämre förberedd kan hänga samman med pandemin och de ovana situationer som både studenter och vårdpersonal ställts inför. 

”Pandemin har i vissa fall inneburit byte av placering och handledare då vårdverksamheterna har fått ställa om för att kunna hantera förändrade vårdbehov relaterat till pandemin. Det har löst sig på bästa sätt för både studerande och handledare, men kan naturligtvis påverka känslan av kontinuitet.”

Inga fler allvarliga studentmisstag

De känner också igen att studenter känt sig i vägen. Men att detta framför allt gällde tidigt under pandemin, då det var brist på skyddsutrustning.

”Då var verksamheterna nödgade att prioritera om i väntan på att kunna erbjuda utrustning till alla vårdtagarnära grupper inkluderat de studerande. Under denna period framkom att studerande kände att det var i vägen, men av säkerhetsskäl var detta nödvändiga prioriteringar”, skriver Erik Näslund och Per Wahlenius till Vårdfokus.

De berättar också att det inte skett några fler liknande händelser på sjukhuset under pandemin, likt det som nu lex Maria-anmälts.

Vårdfokus nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för oss i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida