Sverige driver påmot stickskador i Europa

Nu intensifieras kampen mot stickskador i Europa. Det är resultatet av en överenskommelse mellan den fackliga centralorganisationen för offentliganställda i Europa, epsu, och arbetsgivarorganisationen Hospeem.?

29 juli 2009

Det är första gången man träffar en överenskommelse mellan parterna inom ramen för den sociala dialogen inom eu. Målet är att överenskommelsen så småningom ska resultera i ett direktiv från eu-kommissionen och därigenom förvandlas till lag i alla eu-länder.?

– För svensk del innebär denna överenskommelse inga förändringar. Vi har redan lagar och bestämmelser som till och med är bättre än innehållet i överenskommelsen. Men vi har varit aktiva för att få samma skydd för alla som arbetar inom sjukvården i hela Europa, säger Janet Parmvi, som är svensk ledamot av epsu Standing committee for health and social services.?

Tack vare att frågan diskuterades mellan parterna och inte gick direkt till eu-kommissionen har kraven på åtgärder mot stick- och skärskador i vården skärpts. Det anser i alla fall Janet Parmvi.?

– Man kan säga att de fackliga kraven blev ett golv i stället för ett tak, säger hon.??

Sverige har också varit drivande i att frågan om stick- och skärskador i första hand ska lösas genom en överenskommelse mellan parterna – alltså enligt den svenska modellen. Att den sedan ska konfirmeras genom ett direktiv från eu-kommissionen gör att den blir bindande för alla medlemsländer i eu.?

Överenskommelsen har förhandlats fram under våren 2009. Det slutgiltiga beslutet att anta den fattades av epsu-styrelsen i samband med epsu-kongressen i Bryssel 8-11 juni.

I överenskommelsen slår man bland annat fast att:?

  • En väl utbildad personal med tillräckligt bra utrustning är grundläggande för att man ska kunna nå en säker vård.?
  • Arbetsgivarna är förpliktigade att tillförsäkra de anställda en säker arbetsmiljö, men de enskilda personerna har också ett ansvar för såväl sin egen säkerhet som andra personer som berörs.?
  • Man ska främja en »no blame culture«. Skador som rapporteras ska leda till att man har systemfel i fokus snarare än att jaga syndabockar. Systematisk rapportering ska vara accepterad praxis.??

    – Vi vill också stärka säkerhetskulturen, bland annat genom att bannlysa systemet med »re-capping«, det vill säga att man sätter tillbaka skyddshylsan på nålarna innan de slängs, säger Janet Parmvi.?

    I stället ska nålarna direkt efter användning läggas i särskilda behållare för destruering, såsom är standard i Sverige. Naturligtvis ska det också finnas utrustning som minimerar skaderisken.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida