Bemanningskrisen

Underläkare: Vi vill inte jobba som sjuksköterskor

Underläkare: Vi vill inte jobba som sjuksköterskor
Det är hård konkurrens om jobben som underläkare, därför utförde mellan 30 och 40 läkarkandidater sjuksköterskeuppgifter på Danderyds sjukhus i somras. Bild: Getty Images

Det här experimentet måste få ett stopp. Det säger tre underläkare som jobbat med sjuksköterskeuppgifter i sommar. De menar att patientsäkerheten är hotad. ”Låt oss underläkare göra vårt jobb och sjuksköterskorna sitt”, säger de.

18 november 2019

Vårdfokus har träffat tre underläkare som jobbade på Danderyds sjukhus i Stockholm i somras. Där utförde de arbetsuppgifter som sjuksköterskor normalt gör, som att iordningställa och administrera läkemedel.

På två av sjukhusets avdelningar jobbade underläkare utan sjuksköterska kvällar och nätter, tillsammans med undersköterskor. Där vårdades utskrivningsklara patienter, som väntade på annan vård. På två andra vanliga vårdavdelningar utgjorde underläkare vårdlag med undersköterskor och det fanns även andra vårdlag med sjuksköterskor.

Vill få vara anonyma

Underläkarna Sofia, Nils och Yasmin är läkarstudenter i slutet av utbildningen och heter egentligen något annat. De vill vara anonyma i artikeln och inte berätta vilka avdelningar de arbetade på. De vet att konkurrensen om att få at-tjänst i Stockholm är stenhård, så de vill inte riskera att bli satta i frysboxen för att de går ut med kritik.

De tre ingår i en grupp på 30–40 underläkare som i somras var anställda som underläkare, men också skötte sjuksköterskeuppgifter på Danderyds sjukhus. De är helt emot den nya modellen.

– För mig är det framför allt på grund av att det inte är patientsäkert. Sjuksköterskor lär sig att dela och administrera läkemedel, och tränar under praktikerna. Det har inte vi gjort. Jag vet att jag gav fel dos en gång, och då har det säkert hänt flera gånger, säger Yasmin.

Två veckors introduktion

De fick lära sig teori och praktik under en två veckor lång introduktionskurs. De fick även träna på att ge läkemedel intravenöst, vilket behövdes för dem som arbetade på vanlig vårdavdelning. Men mest handlade det om att dela tabletter – en ny erfarenhet för underläkarna, som de kände sig nervösa inför.

– Jag blev jättestressad av det. Jag höll på och dubbelkollade mig själv. Egentligen ville jag sitta och läsa på om mina patienter i journalen, för att vara väl förberedd inför ronden, och utvecklas som underläkare, säger Nils.

Den bakomliggande orsaken till den nya sommarorganisationen är att Danderyds sjukhus haft svårt att rekrytera sjuksköterskor.

Läs mer: Danderydchef: Vi har hittat rätt sätt att jobba

I vintras rapporterade Vårdfokus om att Akademiska universitetssjukhuset i Uppsala och Mölndals sjukhus i Göteborg börjat anställa underläkare för att göra sjuksköterskors arbetsuppgifter.

Vårdförbundet kritiskt

Vårdförbundet kom med starka invändningar och ifrågasatte hur sjuksköterskor kan ersättas i ett penndrag, när de har en egen legitimation, skyddad yrkestitel och särskild kompetens.

Läs mer: ”Vi accepterar inte det här”

Men den nya organisationsidén har fått fäste. Genom att anställa underläkare har sjukhusen lyckats öppna vårdplatser, som tidigare varit stängda på grund av svårigheter att rekrytera sjuksköterskor.

– Det här experimentet måste få ett stopp. Vi är starkt emot det. Det är inte en bra organisation alls. Det här är att undervärdera sjuksköterskors kompetens, och även att undervärdera underläkarnas, säger Sofia.

Respekt för sjuksköterskor

De tre underläkarna har stor respekt för sjuksköterskors omvårdnadskompetens, och menar att den inte går att ersätta med underläkare. Under sommaren skötte undersköterskorna den basala omvårdnaden, men flera var också oerfarna och ställde många frågor till underläkarna.

– Undersköterskorna frågade mig en gång hur ett sår skulle skötas och läggas om. Jag har inte den kompetensen alls och kunde inte svara. En annan gång missade vi att en patient hade en urinkateter, säger Yasmin.

Avdelningarna för utskrivningsklara patienter var sjuksköterskelösa på kvälls- och nattid. Det är tredje sommaren som Danderyds sjukhus väljer den modellen. Vårdfokus har tidigare rapporterat om liknande avdelningar, även i Västra Götaland och Skåne.

Läs mer: Nödlösning med avdelningar utan sjuksköterskor

– Det fanns ingen sjuksköterska att fråga om hjälp på kvällen. Det fanns ett nummer till en annan avdelning att ringa. Men det kändes inte naturligt för dem som var där, säger Nils.

Sköta två professioners jobb

De kände sig pressade av att de förväntades sköta två professioners arbetsuppgifter.

– Efter att ha delat morgontabletterna skulle jag hinna mina läkaruppgifter, som att ronda, skriva remisser, daganteckningar, träffa specialistkonsulter och även anhöriga, säger Sofia.

De befarar att modellen nu ska bli en organisation som sprids och systematiseras på somrarna på olika sjukhus. Det gör även Sveriges yngre läkares förening, Sylf, som skrivit en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte senare i november. Sylf vill att Läkarförbundet tar ställning emot underläkartjänster som syftar till att fylla andra yrkeskategoriers vakanser.

Ekonomiskt pressat

De tre underläkarna på Danderyds sjukhus hade under sommaren en månadslön på 26 100 kronor. Sjukhuset är hårt ekonomiskt pressat och underläkarna tror att deras yrkesgrupp blivit en billigare lösning för arbetsgivarna än att rekrytera sjuksköterskor, en yrkesgrupp det är brist på, som har möjlighet att löneförhandla tufft.

– Underläkare, däremot, finns det ett överflöd av. Vi är desperata efter jobb och at-platser och utnyttjas nu på det här sättet, säger Nils.

De har fått höra att det är en bra erfarenhet att ha arbetat som sjuksköterska för den framtida förståelsen.

– Hela utbildningen är inriktad på att teamet är viktigt, det är redan självklart för oss. Om det är viktigt att underläkare delar läkemedel, så borde det ingå en kurs om läkemedelshantering och patientsäkerhet i vår utbildning och det gör det inte, säger Sofia.

”Bättre villkor viktigast”

Vårdförbundet lokalt har opponerat sig mot den nya organisationen. Jane Stegring, vice ordförande för Vårdförbundet i Stockholm, bad redan i vintras om ett möte med ledningen för Danderyds sjukhus för att förklara varför.

– Det här är en fullständigt felaktig hantering av bemanningsfrågan. Vår lösning på svårigheten att rekrytera sjuksköterskor är att få till bättre villkor. Arbetsgivarna behöver skapa lönestrukturer så att det går att göra karriär i våra grupper och att det är kopplat till högre lön. Då kommer de utbildade sjuksköterskorna som i dag inte jobbar i sjukvården tillbaka och man får en bättre arbetsmiljö, säger hon.

Jane Stegring poängterar att sjuksköterskans område är så komplext att det inte går att hoppa in och göra vissa arbetsuppgifter.

– Patienterna som vårdas har ju ändå varit för sjuka för att kunna skickas hem. Det handlar om att ha en helhetssyn på patienten. Sjuksköterskor bedömer patientens tillstånd och behov. Underläkare gör sina bedömningar, som är lika viktiga, men annorlunda. Det går inte att byta yrkesgrupperna med varandra.

Hon menar att sjuksköterskor som involveras i vården för att ge råd kan riskera sin legitimation.

– Det här är en patientsäkerhetsfråga som heter duga. Vi är emot att andra yrkesgrupper gör arbetsuppgifter som vi har utbildning och kunskap om. Om sjuksköterskor på avdelningen bredvid ska svara på frågor om patienter de inte känner kan de ändå bli ansvariga om patienten drabbas. De är de enda med legitimation.

Jane Stegrings uppfattning är ändå att mötet med ledningsgruppen på Danderyds sjukhus resulterade i att sjuksköterskor ersattes med underläkare i mindre utsträckning än planerat.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida