Vårdförbundet gör tummen upp för nytt lagförslag om färdigbehandlade

Vårdförbundet gör tummen upp för nytt lagförslag om färdigbehandlade
– Kommunerna måste börja ta ansvar som stor vårdgivare och öka kompetensen hos medarbetarna, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Men det krävs att kommunerna tar sitt ansvar som stor vårdgivare och ökar kompetensen hos sina medarbetare.

Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro tror att det lagförslag som presenterats för regeringen i dag är rätt väg att gå.

– Patienter blir bara sämre av att ligga kvar på akutsjukhusen. Det är viktigt att se över varför de blir liggande. Men vården måste utgå ifrån personen och därför behöver hela vårdkedjan ses över, säger hon.

Högst tre dagar för kommunen

Utredningen föreslår att den nuvarande betalningsansvarslagen ersätts med en ny lag som ökar pressen på kommuner och landsting att samarbeta.

Kommunerna ska få högst tre dagar på sig att lösa vård och omsorg. I dag är det ett kostsamt samhällsproblem att många patienter som bedömts som klara för utskrivning blir liggande kvar i slutenvården för att kommuner och primärvård inte klarar att arrangera nödvändig vård och omsorg. Under år 2014 rörde det sig om 405 000 onödiga vårddygn.

– Men det krävs ökad vårdkompetens i kommunerna för att klara av att ta hand om alla de multisjuka som ska komma hem eller till korttidsboende tidigare än idag. Jag har i tidigare samtal med sjukvårdsministern Gabriel Wikström tagit upp detta. Visserligen tog kommunerna över ansvaret under ädelreformen på 90-talet, men de har inte satsat på att öka kompetensen, säger Sineva Ribeiro.

Fler specialistsjuksköterskor

Vårdförbundet vill se fler specialistsjuksköterskor, gärna med inriktning mot äldrevård som knappt finns i kommunerna i dag.

Sineva Ribeiro vill också ha bättre kompetensutbyte mellan akutsjukvård, kommun och primärvård. På samma sätt som läkare konsulterar varandra som specialister i olika inriktningar behöver sjuksköterskor i kommun och primärvård kunna rådgöra med kunniga kollegor inom slutenvården i samband med övertagande av ansvaret för en patient.

– Om inte rätt kompetens finns i kommun och primärvård kommer patienten snabbt tillbaka till akuten, utskriven på torsdag och tillbaka på måndag. Kompetensen måste finnas där patienten ska vårdas.

Patienternas behov

Den kunskapen behöver anpassas utifrån sjukdomsbilden hos befolkningen i närområdet.

– I Angered såg de att KOL ökade hos invånarna och att de drabbade inte sökte vård. Distriktssjuksköterskorna där satsade på uppsökande vård och ställde sig utanför mataffärerna och frågade. På liknande sätt behöver kunskap byggas upp utifrån patienternas behov.

Sedan Ädelreformen genomfördes 1992 har kommunerna ansvaret för sjukhem och andra boendeformer för sjukvård under lång tid. I alla regioner i landet utom Stockholm har kommunerna också tagit över hemsjukvården.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida