Student

Vårdyrkena lockar allt fler

Vårdyrkena lockar allt fler
Under pandemin har trycket varit rekordhögt på ansökningarna till högskolor och universitet. Inte minst till vårdutbildningarna. Illustration: Getty images

Intresset för att utbilda sig till sjuksköterska ökar. Allt fler vill också studera till biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och barnmorska. Vårdfokus har grottat ner sig i ansökningsstatistiken.

Rekordmånga personer har sökt till högskolor och universitet i höst, enligt Universitets- och högskolerådet (UHR). Vid sista anmälningsdag inför höstterminen hade drygt 419 000 personer sökt till universitet och högskolor, vilket är en ökning med tre procent jämfört med förra året och den högsta siffran som noterats för en hösttermin.

En ännu större procentuell ökning syntes bland ansökningarna till sjuksköterskeprogrammen: Sju procent fler i år än hösten 2020. Och hösten 2020 var det 34 procent fler än hösten 2019 som sökte sig till sjuksköterskeutbildningarna.  

– Ökningen har sannolikt mycket med coronapandemin att göra. Nu har den kraftiga ökningen börjat bedarra. Det kan inte fortsätta öka hur mycket som helst hur länge som helst, säger Torbjörn Lindquist, som är utredare på UHR:s analysavdelning.

Det är även allt fler som söker utbildningar inom andra vårdyrken (se grafik nedan). Till exempel har 27,5 procent fler sökt utbildningen till röntgensjuksköterska hösten 2021 jämfört med året innan.

Fortfarande färre än toppåren i mitten på tiotalet

Men trots det ökade intresset under pandemin var det ännu fler som ville studera till sjuksköterska, röntgensjuksköterska och biomedicinsk analytiker under mitten av 2010-talet jämfört med nu under coronapandemin.

– Arbetsmarknaden försämrades mellan 2010 och 2015. Då ökade söktrycket till utbildningarna. Sedan dess har det generellt varit en bra arbetsmarknad. Söktrycket gick ner fram till pandemin, då det vände upp igen, säger Torbjörn Lindquist.

Fram till 2017 ingick specialistutbildningarna i ansökningsstatistiken för sjuksköterskeutbildningarna. Därför ser det i statistiken ut som ett jättetapp mellan 2017 och 2018. Därmed kan man också se en skillnad i åldersgrupperna som sökt till sjuksköterskeprogrammen de åren. 2017 var 60 procent av alla sökande minst 25 år gamla, 2018 utgjorde denna grupp 50 procent av de sökande.

De flesta studenterna är minst 25 år

Men därefter ser åldersfördelningen ungefär likadan ut både innan och under pandemin. Ungefär hälften av de sökande är 25 år eller äldre, drygt en tredjedel är mellan 20 och 24 år, och 10-11 procent är högst 19 år gamla. Man hade kunnat tro att den äldre gruppen skulle öka under pandemin, på grund av konkurser och varsel. Men många av varslen har uteblivit tack vare de stora satsningarna från regeringen, säger Torbjörn Lindquist.

– Arbetslösheten har inte blivit så stor som man trott. Det har kanske haft en viss återhållande effekt på ansökningar till högskola och universitet. Vi får se vad som händer när stöden trappas av. Då kan det hända att en del verksamheter går i konkurs, säger han.

Ökningen störst bland de yngsta

Istället har den största skillnaden generellt, sett till ansökningar till alla universitets- och högskoleutbildningar, synts i den yngsta åldersgruppen. När pandemin kom ökade antalet ungdomar som sökte till högskolan med 30 procent. Det syns även bland ungdomarna som sökt till sjuksköterskeprogrammet. 36 procent fler unga sökte programmet hösten 2020 jämfört med 2019, och till hösten 2021 har ansökningarna ökat med ytterligare 11 procent i åldersgruppen. De övriga åldersgrupperna har också ökat.

– Men det är inte alls lika stora ökningar vad gäller antagningarna. Regeringen har tillsatt extra pengar för att utöka utbildningarnas kapacitet, men det har inte varit en så stor kapacitetsutbyggnad. Det beror sannolikt delvis på att det är svårt för sjukhusen att ta hand om alla sjuksköterskor som ska komma ut på praktik. Särskilt det senaste året, när de har behövt hantera en pandemi, säger Torbjörn Lindquist.

Drygt 80 procent av de sökande är kvinnor

Könsfördelningen bland de sökande till sjuksköterskeutbildningarna har sett i princip likadan ut sedan UHR började mäta år 2008. Då var 15,5 procent män, och resten kvinnor. Sedan dess har andelen män ökat med 1,5 procentenheter. Till höstterminen 2021 var 17 procent av de sökande män.

Innehållet i det här blocket kan inte visas

Du har valt att inte acceptera cookies på vårdfokus.se, därför kan inte detta innehåll visas.

Ändra mina inställningar för cookies

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida