Arbetsgivarens handlingsplan för akuten i Lund möter kritik

Arbetsgivarens handlingsplan för akuten i Lund möter kritik
Minimibemannat eller fullt bemannat? Åsikterna går isär. Foto: Anders Olsson

I måndags kom ledningens svar på Arbetsmiljöverkets krav på märkbar förbättring av arbetsmiljön vid akutmottagningen i Lund. På sjuksköterskesidan råder nu full bemanning, enligt arbetsgivaren. Men det är en sanning med modifikation anser Vårdförbundet.

– Det räcker inte med att enbart ersätta huvuden. Det tar ett år att få den kompetens som behövs på alla stationer här på akuten och ytterligare ett par år för att du ska bli trygg i din roll, säger sjuksköterskan Malin Fagrell, lokalt skyddsombud och förtroendevald för Vårdförbundet.

Det var i februari i år som Arbetsmiljöverket efter en inspektion på akuten vid Skånes universitetssjukhus i Lund beslutade att förelägga Region Skåne ett vite på hela fyra miljoner kronor om inte arbetsmiljön snabbt förbättrades för de anställda.

19 nya sjuksköterskor

I måndags kom arbetsgivarens svar. Sedan januari har 19 sjuksköterskor rekryterats, varav 5 har hunnit påbörja sin anställning. Målet är att samtliga 64 sjuksköterskor ska vara i tjänst från och med september.

Genom införande av en så kallad arvodeslinje, där sjuksköterskor från andra delar av sjukhuset och regionen täcker upp, anser arbetsgivaren att akuten redan i dag är fullt bemannad vad avser sjuksköterskor. Enligt Malin Fagrell handlar det snarare om en minimibemanning som inte räcker för att möta patientflödet.

Rekrytering av sju specialistläkare pågår också, varav de första börjar jobba under sommaren.

Andra åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetsmiljön är att:

  • En särskild husjour har inrättats.
  • Ortopedpatienterna har fått en egen jourlinje.
  • Större fokus läggs på lågprioriterade ambulansfall.
  • Läkarna kommer in tidigare i bedömningen av patienterna (triage).
  • En särskild plan har införts för hur stora patientinflöden ska hanteras.
  • Chefen har dagligen coachmöten med medarbetarna.
  • Samtliga jourlinjer på sjukhuset ska ses över för att få till ett bättre omhändertagande av akut sjuka patienter.
  • Beslut har fattats om införande av sjukhusgemensamma riktlinjer för att få en bättre koppling mellan akutmottagningarna och vårdavdelningarna.

Fotsatt kritisk

Trots dessa åtgärder är Malin Fagrell kritisk. Hon anser att åtgärderna kommer på tok för sent och att alldeles för lite har gjorts för att försöka behålla befintlig personal. Exempelvis genom att se till att personalen får scheman som ger tid för återhämtning och ge sjuksköterskorna bättre lön.

Sjukhuschefen Jan Eriksson har svårt att förstå kritiken.

– Det är tråkigt att Malin Fagrell har den uppfattningen. Om hon tycker att vi kommit in för sent så är det ingenting vi kan göra något åt nu. Själv tycker jag att vi har genomfört många olika åtgärder på både kort och lång sikt. Vi är på rätt väg, säger han.

Förutom de åtgärder som nämns här ovan lyfter Jan Eriksson även fram den långsiktiga plan som upprättats för att förbättra de akuta vårdflödena på Skånes universitetssjukhus.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida