Ny metod att bota multiresistent tbc

Patientens egen benmärg stärker kroppens förmåga att bekämpa bakterierna.

9 januari 2014

Tuberkulosbakterier som är resistenta mot flera sorters antibiotika är ett växande problem i världen i dag. Därför väcker de nya forskningsresultaten från Karolinska institutet stora förhoppningar.

Metoden bygger på att man tar så kallade stromaceller från kroppens benmärg, odlar dem och får dem att växa till i antal och sedan injicerar cellerna tillbaka in i patienten. De stärker kroppens immunförsvar och den egna förmågan att bekämpa sjukdomen.

Förutom djurförsök har metoden hittills testats på ett 30-tal tuberkulossjuka i Vitryssland. Utöver standardbehandling med antibiotika fick patienterna också injektioner med stromaceller. Det visade sig att fler blev botade, jämfört med dem som bara fick antibiotika, samtidigt som patienterna fick få biverkningar.

Fler studier ska nu göras för att utvärdera metodens effekt och säkerhet. Forskningsresultaten presenteras i den vetenskapliga tidskriften Lancet i dag (se länk till höger).

Multiresistent tuberkulos

  • WHO uppskattar att omkring 450 000 människor i Europa, Asien och Sydafrika är drabbade av multiresistent tuberkulos.
  • Ungefär hälften av dem svarar inte på existerande behandling.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida