Extremt resistent tbc allt vanligare

Extremt resistent tbc allt vanligare
Tuberkulosbakterierna blir allt mer motståndskraftiga mot olika typer av antibiotika. Arkivbild: Mostphotos

En stor internationell studie visar att patienter med multiresistent tuberkulos utvecklar motståndskraft mot allt fler antibiotika. Den visar också att förekomsten av extremt resistent tbc är mycket vanligare än vad som hittillls har varit känt

30 augusti 2012

Studien publiceras i senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Lancet och går i dag att läsa online på webben (se länk till höger). Studien kommenteras av Sven Hoffner som är docent vid svenska Smittskyddsinstitutet.

– Multiresistent tuberkulos är i sig själv svårbehandlad. Om patienterna drabbas av bakterier som är resistenta mot de få effektiva läkemedel som finns blir situationen än allvarligare, säger han till Vårdfokus.

Patienter med multiresistent tuberkulos, MDR, är infekterade med en bakterie som är resistent mot åtminstone de två viktigaste av de fyra antibiotika som används vid behandling av tuberkulos. Det innebär att andra sorters antibiotika måste sättas in. Men den nya studien visar att många är resistenta även mot dessa alternativ.

Forskarna har testat tuberkulosbakterier från sammanlagt 1 278 patienter med multiresistent tuberkulos. Resultaten visar att bakterierna hos nästan hälften av dem var resistenta mot minst ett av de två viktigaste läkemedlen som används för att behandla MDR-tuberkulos.

Extremt resistenta

Extremt resistent tuberkulos, XDR-tuberkulos, upptäcktes hos 6,7 procent av patienterna. Det innebär att de har tuberkulosbakterier som är resistenta mot flera av andra linjens antibiotika.

Patienter från åtta länder i olika delar av världen ingår i studien. Variationen är stor mellan länderna. Värst är situationen i Sydkorea, Sydafrika och Ryssland, där 10-15 procent av de multiresistenta tuberkulospatienterna är extremt resistenta.

Nya diagnosmetoder

I sin kommentar till studien skriver Sven Hoffner att det är viktigt att veta var problemen är som störst, och bland vilka grupper. Detta för att kunna rikta kontrollåtgärderna rätt.

– Nya molekylärgenetiska diagnosmetoder behöver sättas in för att man snabbare ska kunna identifiera multiresistent tbc och förhindra fortsatt spridning, säger han till Vårdfokus.

Sven Hoffner anser också att det behövs fortsatt forskning för att vidare klarlägga förekomsten av multiresistent och extremt resistent tuberkulos.

Studien visar att den starkaste riskfaktorn för att utveckla multiresistens och extrem resistens är tidigare behandling med antibiotika mot tuberkulos.

Olika slags resistens

  • MDR – resistens mot minst två av förstahandsläkemedlen som används för att behandla tuberkulos.
  • XDR – resistens mot de viktigaste av andra linjens antibiotika som används vid MDR.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida