Samband mellan platsbrist i vården och dödsfall ifrågasätts

Förra året dog 17 patienter på grund av platsbrist, enligt tidningen Sjukhusläkaren. Men Inspektionen för vård och omsorg ser inga klara samband.

15 september 2014

I våras presenterade radioprogrammet Kaliber en egen granskning av alla vårdskador och dödsfall som under 2013 anmäldes som lex Maria-ärenden till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. (Psykiatrin finns inte med i statistiken.)

Av totalt 585 lex Maria-beslut fann programmet att 35 dödsfall och 24 allvarliga skador helt eller delvis hade orsakats av plats- eller personalbrist.

Sjukhusläkaren har nu studerat lex Maria-ärendena från 2013 närmare. Enligt deras analys spelade platsbrist en avgörande roll för 17 dödsfall och 9 allvarliga vårdskador.

Men chefen för Ivo, generaldirektören Gunilla Hult Backlund, delar inte de slutsatser som Kaliber och Sjukhusläkaren har kommit fram till i sina granskningar. Tvärtom, hon  ser inga direkta eller enkla samband mellan bristen på vårdplatser och dödsfall i de aktuella lex Maria-ärendena.

– Inte så direkta samband så att man kan säga att de här problemen skulle försvinna om vi utökade antalet vårdplatser, säger hon till Sjukhusläkaren.

Enligt Gunilla Hult Backlund är de största problemen i vården inte platsbrist i sig utan snarare att kommunikationen kring patienterna inte fungerar optimalt och att it-systemen har stora brister.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida