Skåne får kritik för dödsfall på akutmottagningar

Skåne får kritik för dödsfall på akutmottagningar
Akutmottagningarna vid Skånes universitetssjukhus har inte lyckats lösa de problem som Ivo och Socialstyrelsen lyft fram under många år. Arkivbild: Anders Olsson

I en större granskning av vården i Region Skåne riktar Ivo allvarlig kritik mot problemen på akutmottagningarna.

Det finns allvarliga problem på Skånes akutmottagningar, enligt Ivo, Inspektionen för vård och omsorg. På Skånes universitetssjukhus beror det på brist på personal, vårdplatser och låg tillgänglighet. På övriga akutmottagningar handlar det om bristande kompetens.

Brist på personal och vårdplatser

Sammanlagt 20 allvarliga vårdskador, varav 6 dödsfall, har lex Maria-anmälts och utretts under ett år (oktober 2012-september 2013). Och Region Skåne har fått återkommande kritik från Ivo och Socialstyrelsen för bristen på vårdplatser, överbeläggningar och personalbrist i mer än tio års tid.

Trots detta har problemen på akutmottagningarna inte minskat. Det här ser Ivo mycket allvarligt på och planerar fortsatta inspektioner.

I granskningen av vården i Region Skåne riktar Ivo också kritik mot ögonsjukvården, psykiatrin och primärvården.

Allvarliga ögonskador

När det gäller ögonsjukvården handlar det om att patienter inte har fått återbesök vilket har lett till flera allvarliga ögonskador.

Psykiatrin kritiseras bland annat för att man inte genomför strukturerade självmordsbedömningar och för bristande samverkan med mottagande vårdenhet vid utskrivning.

Primärvården missar ofta differentialdiagnoser och remisshanteringen fungerar inte alltid.

Det här är första gången som Ivo genomför en systemanalys av hela hälso- och sjukvårdssystemet i en region/landsting för att få en mer övergripande bild. Analysen ingår i ett pilotprojekt och syftet är att utveckla IVO:s tillsynsarbete.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida