Patientsäkerhet

Fler patienter begär ersättning för vårdskada

Fler patienter begär ersättning för vårdskada
Mest ersättning för vårdskada och till flest ges inom området ortopedi. Bild: Mostphotos

Antalet patienter som begär ersättning för vårdskador fortsätter att öka. Det visar statistik för 2018 från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, Löf.

20 februari 2019

Under förra året tog försäkringsbolaget emot 17 000 anmälningar från patienter i hela landet. Det är en ökning med 4 procent jämfört med året innan, enligt ett pressmeddelande från Löf.

I drygt 40 procent av fallen beviljades patienterna ersättning. Knappt 600 miljoner kronor betalades ut till patienter och efterlevande. 

Ökat i flera år

Mellan 2012 och 2018 ökade anmälningarna med 31 procent, enligt Löfs statistik. Den största delen av anmälningarna rör sjukhusvård, 70 procent. Ortopedi är den specialitet där flest skador ersatts.

Försäkringsbolaget bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta att öka de kommande åren.

Det grundas bland annat på att mer vård kommer att bedrivas på grund av den växande och allt äldre befolkningen; att ingrepp blir alltmer komplexa och på att patientsäkerhetslagen från 2011 innebär ökade krav på upplysning från vårdgivaren till patient och närstående vid vårdskador.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida