Patientsäkerhet

Många dör i onödan av vårdskador

Många dör i onödan av vårdskador
Vid cirka 8 procent av alla vårdtillfällen för kroppslig sjukdom på sjukhus inträffar en vårdskada, visar Socialstyrelsens analys.

Varje år drabbas omkring 110 000 personer av vårdskador. De allvarligaste, som ligger bakom flest dödsfall, är vårdrelaterade infektioner, svikt i vitala funktioner, läkemedel och skador efter kirurgi, visar en ny analys från Socialstyrelsen.

29 april 2019

Omkring 1 400 människor dör i Sverige varje år på grund av en vårdskada. Av dessa skador, som orskar eller bidrar till dödfall, skulle 39 procent ha gått att undvika, enligt den nya rapporten från Socialstyrelsen.  

Myndigheten har analyserat omkring 12 000 skador och vårdskador som inträffat i den somatiska sjukhusvården för vuxna mellan åren 2013 och 2018.

Siffrorna visar att risken för dödsfall är störst när vårdskadan beror på vårdrelaterade infektioner, svikt i vitala funktioner, läkemedel och skador som beror på kirurgiska åtgärder. För skador som kräver snabba livräddande insatser eller som ger bestående men är kirurgiska skador vanligast.

Viktigt med rätt kompetens

En slutsats som dras är att risken för vårdskada ökar rejält när patienter inte vårdas av personal med rätt kompetens. Brist på sjuksköterskor och stängda vårdplatser leder i dag till att många patienter får vård på fel avdelning. Enligt Socialstyrelsen utlokaliseras drygt fyra procent av alla vuxna patienter.

Analysen visar att andelen vårdskador är 60 procent högre bland utlokaliserade patienter. Dödsfall på grund av vårdskada är dubbelt så vanligt bland utlokaliserade jämfört med patienter som får vård på ”rätt” avdelning.

Läs också: Nu ska vården av satellitpatienter granskas

– Det är mycket viktigt att en patient får vård på rätt nivå och av personal med relevant kompetens. När det gäller till exempel sepsis kan situationen bli livshotande mycket snabbt, och därför måste patienten övervakas och behandlas av personal med rätt kunskaper, säger Urban Nylén, medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen i pressmeddelandet.

I slutet av året ska Socialstyrelsen på uppdrag av regeringen redovisa en nationell handlingsplan för patientsäkerhet.

– Det är betydelsefullt att vi nu kan peka på vilka typer av skador som får de allvarligaste konsekvenserna. Vi tar detta med oss in i arbetet med den nationella handlingsplanen, säger Carina Skoglund, sakkunnig på Socialstyrelsen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida