”Straffbart att inte göra kejsarsnitt”

I dag hölls slutpläderingarna i målet med läkaren som åtalats för vållande till en nyfödd flickas död och mammans kroppsskador i samband med en förlossning.

Åklagare Stefan Edwardsson anser att läkaren brutit mot gällande föreskrifter och läroböcker på ett sätt som är straffbart. Vid slutpläderingen i Eksjö tingsrätt i dag ville han se en villkorlig dom och kännbara böter för läkaren som misstänks för vållande till annans död och vållande till kroppsskada i samband med en förlossning vid Höglandssjukhuset 2011.

Staffbart fel

Åklagaren hävdar att flickan levde fram tills huvudet var framfött, att dödsorsaken var skadorna på halsryggen och att de inte uppkom vid återupplivningsförsöket utan vid den traumatiska förlossningens slutskede, rapporterar Sveriges radio P4 Jönköping.

Det var inte fel att försöka med sugklocka, men det var straffbart fel att inte avbryta och byta till kejsarsnitt, sade åklagaren som inte ansåg att det går att skylla ifrån sig på icke fungerande journalsystem och stressig arbetssituation.

Läkaren hade lätt kunnat skaffa information om att värkarna var svaga trots dropp, att det hade gått många timmar och att kvinnan var trött och uppgiven. Det stora felet var att inte göra kejsarsnitt, sade åklagaren. Därför spelar det mindre roll om det var skuldrorna på barnet som fastnade eller om det var en kramp i livmodern.

PM för sugklocka

Försvaret har hävdat att kvinnan drabbades av en cervixspasm som gjorde det svårt dra ut barnet med sugklockan. Men advokat Sture Larsson, som är föräldrarnas målsägandebiträde, sade att både Hsan och Socialstyrelsens ena vetenskapliga råd, som tidigare har kritiserat läkaren, har underkänt den förklaringen, men att det inte spelade någon roll eftersom barnet fastnade för att regeln om sugklocka och kejsarsnitt inte följdes.

Enligt sjukhusets lokala PM är maxtiden för vakuumextraktion 25 minuter inräknat anläggningstiden. Åklagaren har hävdat att läkaren höll på i 60 minuter, och att det därför handlar om en medveten oaktsamhet. Läkaren har sagt att det var avsevärt kortare tid.

Oklar dödsorsak

Under rättegången i går sade obducenten att barnets skador talar för att dödsorsaken var skadan i halsryggmärgen, vilket också står i obduktionsrapporten.

Men enligt P4 Jönköping står det i rapporten också: ”förhindrad andningsfunktion till följd av förlossningsförloppet med långvarigt hinder i utdrivningsfasen liksom en möjlig andningsförlamning till följd av halsryggmärgsskadan kan ha varit bidragande.”

Den barnläkare som i 20 minuter försökte återuppliva flickan vittnade i dag på morgonen och sade då att han bedömde att syrebrist var dödsorsaken, eftersom skadan på halsryggen i sig inte är dödande.

Riskbedömningar

Läkarens försvarsadvokat Ulrika Borg sade i sin slutplädering på eftermiddagen att det inte är ställt bortom rimligt tvivel att läkaren har varit oaktsam. Det var en oförutsedd komplikation som uppkom.

Vittnena har samstämmigt beskrivit hur läkaren redan i förlossningsrummet sade att något stramade om barnets hals, en cervixspasm, och en sådan går inte att förutse.

Efter nio dragningar med sugklocka gick läkaren över till tång och försvarsadvokaten pekade på att ett av Socialstyrelsens vetenskapliga råd tyckte det var en rimlig åtgärd. Läkaren har kontinuerligt gjort riskbedömningar. Han har bedömt att risken med kejsarsnitt var högre än att fortsätta med sugklocka.

Ouförutsägbar händelse

Försvarsadvokaten framhöll också att vittnen sagt att riktlinjer används som stöd, att riktlinjerna förändras över tid, att man räknar tiden olika, och att avvikelser förekommer. Läkaren har inte varit vårdslös och har inte orsakat skadan, hävdade hon. Det hände något oförsägbart som han försökte lösa. Skadorna på mamman uppkom när läkaren kämpade med att klippa, manipulera och få ut barnet, och läkaren ska gå ansvarsfri.

Domen faller torsdagen den 27 mars.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida