Ojämlik vård

Dödligheten i prostatacancer varierar stort över landet

Dödligheten i prostatacancer varierar stort över landet
Förra året beslutade Socialstyrelsens att säga nej till allmän screening av prostatacancer genom PSA-prov – men öppnade för regionerna att prova själva. Arkivbild: Getty Images

Dödstalen i prostatacancer har sjunkit stadigt de senaste tio åren. Förra året dog 2 313 män till följd av sjukdomen, enligt Socialstyrelsens siffror. Men statistiken visar samtidigt på stora regionala skillnader.

Prostatacancer är den cancerform som flest män dör av. Men andelen dödsfall i relation till befolkningen sjunker år för år. Under 2008 dog i snitt 54 män av 100 000 i sjukdomen. Motsvarande siffra 2018 var 45. Det visar statistik från Socialstyrelsen, som Nyhetsbyrån Siren har tagit fram.

De regionala variationerna är dock tydliga. Dödligheten är lägst i tätbefolkade regioner som Stockholm, Skåne, Uppsala och Örebro (se faktaruta för siffror från hela landet).

Botten mot toppen

Under 2018 dog drygt 32 män per 100 000 manliga invånare i Stockholm av prostatacancer – vilket kan jämföras med Västernorrland där snittet var 73.

– Vi är inte alls nöjda med det. Vården av prostatacancer är i hög grad ojämlik i flera avseenden, som väntetider, bemötande, kvalitet, kompetens i vården och uppföljning. Men den försöksverksamhet som bedrivs på vissa håll kommer sannolikt leda till bättre metoder som kan bli generella för hela landet, säger Calle Waller, Prostatacancerförbundets vårdpolitiske talesman, till Nyhetsbyrån Siren.

Ålder inte hela förklaringen

Skillnaden kan till viss del förklaras av ålderssammansättningen i regionerna, men siffrorna återspeglar även regionernas arbete med exempelvis PSA-testning och befolkningens kunskaper om vikten av att gå och testa sig, enligt Calle Waller.

– Det finns väldigt intressant forskning som visar att de regioner som tidigt började med PSA-tester några år senare hade lägre dödstal än de som började senare, säger han till Nyhetsbyrån Siren.

Efterfrågar screening

PSA-testerna kom igång på 90-talet och har utvecklats sedan dess. Socialstyrelsen beslutade förra året att inte rekommendera screening av prostatacancer. I stället uppmanar myndigheten till så kallad organiserad prostatacancertestning, vilket alltså gör att det kan se ganska olika ut i regionerna.

– Skillnaden är ju att vid screening blir du formellt kallad och får en tid, som vid mammografin. Organiserad prostatacancertestning handlar mer om att informera männen om sjukdomen och fördelar och nackdelar med att testa sig, säger Calle Waller till Nyhetsbyrån Siren.

Samtidigt som dödstalen sjunker ökar prevalensen, alltså antalet män som har sjukdomen. Omkring 110 000 män lever i dag med prostatacancer, enligt Prostacancerförbundet.

Stora geografiska skillnader

Antal döda i prostatacancer per 100 000 manliga invånare år 2018:

 • Stockholms län 32,3
 • Skåne län 41,2
 • Uppsala län 41,9
 • Örebro län 42,5
 • Riket 45,2
 • Kalmar län 45,4
 • Kronobergs län 45,5
 • Norrbottens län 45,9
 • Västmanlands län 46,6
 • Västra Götalands län 46,9
 • Jämtlands län 47,1
 • Västerbottens län 47,7
 • Östergötlands län 50,3
 • Gotlands län 51,0
 • Blekinge län 51,6
 • Södermanlands län 52,4
 • Jönköpings län 52,9
 • Dalarnas län 53,1
 • Hallands län 56,8
 • Gävleborgs län 65,3
 • Värmlands län 65,8
 • Västernorrlands län 73,4

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida