Dubblerat skadestånd till lesbisk som nekades utredning på vårdcentral

Svea hovrätt dubblar skadeståndet till den lesbiska kvinna som först inte fick boka tid på sin vårdcentral för utredning av barnlöshet. Stockholms läns landsting ska dessutom betala Diskrimineringsombudsmannens rättegångskostnader.

Stockholms tingsrätt gav förra hösten Diskrimineringsombudsmannen, DO, rätt. Både mottagningssköterskan och verksamhetschefen gjorde fel när de hänvisade en lesbisk kvinna till en specialmottagning på Södersjukhuset när hon ville boka tid för en medicinsk utredning inför en insemination.

Avvisad

Kvinnan anmälde vårdcentralen till DO, som stämde landstinget. Tingsrätten konstaterade i sin dom att utredningen är densamma för alla kvinnor som ska genomföra insemination, oavsett sexuell läggning. Hänvisningen var ett avvisande. Och eftersom en heterosexuell kvinna skulle ha fått boka tid hade den lesbiska kvinnan diskriminerats på grund av sin sexuella läggning.

DO begärde 100 000 kronor i skadestånd åt kvinnan men tingsrätten stannade vid 15 000.

Både DO och Stockholms läns landsting överklagade domen till Svea hovrätt. Hovrätten gör samma bedömning i sak som tingsrätten, kvinnan har blivit diskriminerad på grund av sin sexuella läggning, även om det inte var personalens avsikt.

Allmänprevention

Samtidigt konstateras att diskrimineringsmål inte bara ska ge den drabbade en rimlig kompensation utan också bidra till att på ett effektivt sätt motverka diskriminering i samhället. Ersättningens allmänpreventiva del har fått för lite genomslag i tingsrättsdomen, anser hovrätten och höjer skadeståndet till 30 000 kronor.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida