Aborträtt hotas i flera EU-länder

Aborträtt hotas i flera EU-länder
Rätt till abort på kvinnans begäran: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Neder­länderna, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike. Grafik: Madelene Wikberg

Sverige­demokraterna och Kristdemokraternas nya utbrytarparti är de enda svenska partier som vill begränsa abortlagen. I flera andra europeiska länder driver konservativa partier och katolska kyrkan frågan. ??

Mest aktuell är situationen i Spanien där högerregeringen vill ändra abortlagstiftningen. Om förslaget går igenom får Spanien en av de strängaste abortlagarna i Europa. Förslaget har väckt protester och stora demonstrationer i landet. Oppositionspartierna, social­demokrater och vänstern, försökte stoppa förslaget, men förlorade omröstningen i parlamentet nu i februari. Den nuvarande abortlagen i Spanien är från 2010.?

I Litauen röstade parlamentet ja till ett lagförslag som skulle ändra dagens abortlag till mycket restriktiva regler. I dagsläget verkar regeringen ha stoppat förslaget. Även i Slovakien och Ungern finns förslag med syfte att försvåra aborter.

??Majoriteten av länderna i Europa har lagar som innebär att kvinnor enkelt kan få en abort och folkhälsofrågan brukar stå i fokus. Utgångspunkten är att lagstiftning emot abort inte innebär färre aborter utan däremot stora risker för kvinnors hälsa efter illegala aborter. ?

Men i flera länder är abortlagarna kontroversiella, både politisk och religiöst. I Italien hävdar så många gynekologer sin samvetsfrihet att kvinnor har svårt att få en abort genomförd trots rättighet enligt abortlagen.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida