Kraftig minskning av hpv i Storbritannien

Sedan det allmänna vaccinationsprogrammet infördes är betydligt färre unga kvinnor bärare av hpv-virus.

14 april 2014

De positiva effekterna av vaccinationsprogrammet presenterades i helgen vid en europeisk konferens för mikrobiologer som arrangeras av Society for General Microbiology.

Vaccinet skyddar mot hpv 16 och 18, som är de virustyper som orsakar de flesta fallen av livmoderhalscancer. Nya studier visar att i dag har endast en av 15 unga kvinnor något av de hpv-virusen. Innan vaccinationsprogrammet infördes var det en av fem.

I Storbritannien infördes vaccinationsprogrammet 2008 och täckningen är hög. 86 procent av flickorna i 12-13-årsåldern blir vaccinerade.

Forskarna ser resultaten som ett bevis för att vaccinationerna ger ett bra skydd mot hpv och säger att det inger goda förhoppningar om att antalet fall av livmoderhalscancer kommer att minska i framtiden.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida