Vården inte prioriterad i budgetsatsningarna

Regeringen satsar på tåg, forskning, sänkt bolagsskatt och mer pengar till rättsväsendet bland mycket annat. Men inte heller i den här budgeten finns det pengar till betald specialistutbildning för sjuksköterskor. Även i övrigt är det magert när det gäller satsningar inom vårdområdet.

20 september 2012

– Vi har inte nått dit vi önskar.

Det säger riksdagsledamoten Anders Andersson (KD) om att det inte heller i den här budgeten avsätts pengar till betald specialistutbildning för sjuksköterskor.

Så gott som ett vallöfte

Inför det senaste valet ville alliansens hälso- och sjukvårdspolitiska grupp se en sådan satsning. Man menade att det var nödvändigt för att säkra kompetensbehovet i vården, men också för att göra det mer rättvist i jämförelse med läkarnas utbildning.

På en direkt fråga från Vårdfokus svarade både Anders Andersson och socialutskottets ordförande Kenneth Johansson (C) att det var så nära ett vallöfte man kunde komma.

Dragkamp med landstingen

Men sen dess har ingenting hänt. Ledande företrädare inom bland annat Kristdemokraterna och Centerpartiet har tagit upp frågan med jämna mellanrum, men uppenbarligen inte fått gehör hos finansministern.

– Det har stannat vid en diskussion och en dragkamp mellan regeringen och landstingen om hur det ska finansieras. Min uppfattning är att det här måste få en lösning, säger Anders Andersson.

Personligt hälsokonto

För hälso- och sjukvårdens del finns det inga stora satsningar i den budget som finansminister Anders Borg presenterade i dag. Här är ett axplock av sådant som rör vården:

  • Alla ska få ett personligt hälsokonto. Regeringen avsätter 40 miljoner kronor nästa år och därefter 100 miljoner per år för att utveckla ett tekniskt system för hälsokonton. Varje person beslutar själv vilken information som ska finnas på kontot, men det kan handla om allt från träningsprogram och vaccinationer till röntgenbilder och medicinlistor.
  • En ny tillsynsmyndighet. Som Vårdfokus tidigare har berättat skapas en ny myndighet som tar över tillsynsfrågorna från Socialstyrelsen. ”Inspektionen för vård och omsorg” bildas den 1 juni 2013 och budgeten utgörs dels av pengar från Socialstyrelsen och dels av en förstärkning med 175 miljoner extra.
  • Apoteksstöd i glesbygd. Ett särskilt stöd på 20 miljoner per år kommer att ges till glesbygdsapotek.
  • Ledarskapsutbildning för chefer i äldreomsorgen. 30 miljoner kronor satsas på att utbildningen.
  • Fler platser på sjuksköterskeutbildningarna. Men som Vårdfokus berättat tidigare blir det inga extra pengar till universiteten och högskolorna, utan det får lärosätena själva finansiera genom intern omfördelning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida