Ytterligare tre högskolor mister examensrätt

Örebro universitet mister rätten att utfärda biomedicinsk analytikerexamen, högskolan i Kalmar biomedicinsk magisterexamen, och Växjö universitet rätten att utfärda röntgensjuksköterskeexamen, enligt ett beslut av Högskoleverket i dag. Uppdaterad version

– Beslutet är absurt eftersom Göteborgs universitet har fått godkänt med samma upplägg, kommenterar Jens Schollin, rektor vid Örebro universitet.

Han försäkrar dock att de förändringar som Högskoleverket kräver kommer att göras. Men det tar minst tre terminer innan universitetet kan få tillbaka examensrätten för de biomedicinska analytikerutbildningarna.

– Det är slöseri med tid, hävdar Jens Schollin.

Örebro har haft två inriktningar på utbildningen, en laboratoriemedicinsk och en klinisk fysiologisk. Lärarkadern kommer i första hand att få tjänstgöra inom andra utbildningar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida