Vårdförbundet till generalangrepp mot KI:s ledning

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund går till hårt angrepp mot Karolinska institutets ledning på grund av den indragna examensrätten för sjuksköterskor. Uppdaterad kl 12.32.

10 december 2008

”Det är skamligt att ett av Europas största medicinska universitet och Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning inte ens lyckas hålla en miniminivå på sjuksköterskeutbildningen. Det är en alltför tydlig indikation på att KI:s ledning nedvärderar sjuksköterskeprofessionen!”, skriver Anna-Karin Eklund i en debattartikel i Dagens Medicin (finns att läsa på Vårdförbundets hemsida).

Hon frågar sig om ledningen kan sitta kvar.

– För Karolinska institutet som universitet ska det naturligvis inte vara så att sjuksköterskeprofessionen nedvärderas. Men att det nu uppfattas så har jag full förståelse för. Det finns inga ursäkter för det som har hänt, säger Karolinska institutets rektor, Harriet Wallberg-Henriksson.

Det var i tisdags i förra veckan som Högskoleverket meddelade att examensrätten dras in vid sjuksköterskutbildningarna på Uppsala universitet, Högskolan i Skövde och KI, Karolinska institutet i Stockholm.

I går meddelades att även Örebro universitet mister rätten att utfärda biomedicinsk analytikerexamen, högskolan i Kalmar biomedicinsk magisterexamen, och Växjö universitet rätten att utfärda röntgensjuksköterskeexamen

På KI stoppas alla intagningar till grundutbildningen under de närmaste tre terminerna. I normala fall tas 180 studenter in varje termin.

Inget svar

Flertalet av de utbildningar som kritiserades vid Högskoleverkets utvärdering för ett år sedan har till skillnad från bland annat KI blivit godkända. Varför KI inte lyckats har Harriet Wallberg-Henriksson svårt att svara på.

– Jag håller nu på att analysera vad det är som har gått snett. Jag tillsätter en strategigrupp som ska få fullt mandat att se till att de disputerade lärare som skulle ha tillsatts verkligen tillsätts. Nu är det högsta prioritet och högsta fart som gäller, säger hon.

Samtidigt som Anna-Karin Eklund konstaterar att ledningen vid KI inte har ansträngt sig för att lösa problemet med bristen på disputerade lärare vid sjuksköterskeutbildningen ger hon en känga åt Karolinska universitetssjukhusets sjukhusdirektör Birgir Jakobsson.

Tidigare  har han förklarat att det ligger ett mervärde i att arbeta på Karolinska. Samtidigt tycks Vårdförbundets medlemmar få det sämsta löneavtalet i landet på just Karolinska universitetssjukhuset.

 ”Nedvärderar kunskap”

”Varför ska man jobba i en organisation som på ett sådant tydligt sätt nedvärderar och negligerar betydelsen av den kunskap som man dagligen tillför vården?”, frågar sig Anna-Karin Eklund.

Men Birgir Jakobsson tycker att Anna-Karin Eklund blandar ihop korten.

– Mervärdet har ingenting med lönerevisionen att göra, säger han.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida