Risk för vårdskador och dödsfall

Risk för vårdskador och dödsfall
Riskanalysen inför sommaren på Sundsvalls sjukhus lyfter fram stora patientsäkerhetsrisker.

De riskanalyser som gjorts inför sommaren i Västernorrland visar att bristen på sjuksköterskor och vårdplatser kan få allvarliga konsekvenser.

Inspektionen för Vård och omsorg, Ivo, inledde i början av sommaren en granskning av patientsäkerheten vid sjukhusen i Västernorrland.

Veckan före midsommar hölls ett möte mellan Ivo och landstingsledningen i Västernorrland. Myndigheten hade reagerat på de ständiga larmrapporterna om sjuksköterskebrist och överbeläggningar.

Dessutom hade Ivo uppmärksammat ett stort antal Lex Maria-ärenden där patientsäkerhetsrisker och vårdskador kunde kopplas till bristande kompetens hos personalen, problem med bemanning, överbeläggning och hög arbetsbelastning.

Riskanalyser på sjukhusen

På krismötet redovisades de riskanalyser som gjorts vid sjukhusen inför sommaren. Där beskrivs en lång rad tänkbara konsekvenser för patienterna. Ansvariga chefer uppger att läget är betydligt mer oroande än tidigare somrar.

  • Akuten i Sundsvall varnar för brister i övervakningen och behandlingen av svårt sjuka, felprioriteringar och fler dödsfall.
  • Medicinkliniken känner stor oro för ännu fler överbeläggningar med risk för smittspridning, felbehandling och patientskador.
  • Ambulanser riskerar att bli upptagna av att transportera patienter till andra sjukhus, vilket kan leda till förseningar i akuta situationer.
  • Samtliga avdelningar i Sundsvall varnar också för att personalbrist och många extrapass leder till trött personal, fler felbedömningar och vårdskador.
  • Vid Örnsköldsviks sjukhus varnar man för att fler patienter som måste flyttas kan leda till felbehandlingar, förväxlingar, smittspridning och utebliven behandling.
  • Sjukhuset i Sollefteå anser också att riskerna denna sommar är större än tidigare år och påpekar vikten av att det skrivs avvikelser som granskas efter sommaren.

Patienter skickas iväg

Samtliga betonar vikten av att arbeta långsiktigt och hållbart med rekrytering av personal för att undvika en liknande situation i framtiden.

I riskanalyserna finns också förslag till åtgärder. Mycket handlar om dagliga vårdplatsmöten, att skicka patienter till andra avdelningar eller andra sjukhus och att skicka hem patienter så tidigt som möjligt för att frigöra vårdplatser.

Läkarna slår larm

Den här veckan har läkarna på Sundsvalls sjukhus larmat om att situationen är ohållbar på flera avdelningar.

Barn med frakturer har skickats hem i väntan på operation och patienter med hjärtinfarkt får inte vård på specialistavdelning, skriver Sundsvalls tidning.

På hjärtintensiven är det bara en sjuksköterska många nätter, mot normalt tre till fyra. Sjuksköterskorna är förtvivlade, berättar en läkare för tidningen.

Läkarna larmar också om att akuta operationer på ortopedkliniken inte kan genomföras på grund av sjuksköterskebristen utan patienterna måste skickas iväg till andra sjukhus inom landstinget.

Ivo fortsätter sin granskning av patientsäkerheten vid sjukhusen efter sommaren och kommer bland annat att kontrollera hur handlingsplanerna har följts i verkligheten och vilka konsekvenser bristen på sjuksköterskor och vårdplatser har fått.

På personalens bekostnad

Maria Bäckman, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Västernorrland, är orolig – men inte bara för patienterna. Under sommaren har hon ständigt mött medlemmar som berättar om övertid, extrapass, överbeläggningar och stress.

– I lokalpressen kan man läsa insändare från patienter som tackar för en fantastisk vård. För mig blir det lite sorgligt, för vården är fantastisk på bekostnad av personalens hälsa. Det ringer medlemmar till oss varje vecka som gråter och säger ”ni måste göra något”.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida