Nya massuppsägningar på Sundsvalls sjukhus

Nya massuppsägningar på Sundsvalls sjukhus
25 av 34 anestesisjuksköterskor har sagt upp sig på Sundsvalls sjukhus. Arkivbild: Leendeleo

Av 34 anestesisjuksköterskor har 25 sagt upp sig i protest mot de låga lönerna.

– Jag är inte ett dugg förvånad. Det har kokat i grytorna länge. När några kliver fram och agerar sprider det sig till andra grupper, säger Maria Bäckman, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västernorrland.

Som Vårdfokus tidigare berättat sade 18 av 25 sjuksköterskor på intensivvårdsenheten i våras upp sig i protest mot dåliga arbetsvillkor och låga löner. Efter ett lönepåslag på 2 500 kronor valde de flesta att ta tillbaka sina uppsägningar.

Dessförinnan hade majoriteten av sjuksköterskorna vid dialysenheten på sjukhuset i Önsköldsvik sagt upp sig. Men efter löfte om högre löner och en nyinrättad kompetenstrappa som kan ge sjuksköterskorna mellan 1 000 och 4 000 kronor mer i månaden tog flertalet  tillbaka sina uppsägningar.

Nästa dråpslag

Nu kommer alltså nästa dråpslag för Västernorrlands landsting. 25 av sjukhusets 34 anestesisjuksköterskor har enligt Sundsvalls Tidning sagt upp sig i protest mot för låga löner.

Om inte arbetsgivaren kan erbjuda dem bättre villkor är risken stor att sjukhuset blir än mer beroende av hyrsjuksköterskor. Men risken är naturligtvis också att andra sjuksköterskegrupper följer efter och tar till massuppsägning som vapen för bättre villkor.

Löneöversynen inte klar

Medan flera andra landsting och regioner i årets löneöversyn gått med på rejäla lönepåslag för Vårdförbundets medlemsgrupper ser det sämre ut i Västernorrland.

Vårdförbundet i Västernorrland krävde minst 5 procents lönepåslag.

– Årets löneöverläggning på landstinget är avslutad och vi har inte fått exakta procenttalet över hur mycket landstinget lägger ut på våra grupper. Men politiken hade avsatt ett löneökningsutrymme på 1.92 procent, så vi lär väl landa däromkring, säger Maria Bäckman.

Enligt arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, egen statistik över medellönerna under 2014 tjänade sjuksköterskor och barnmorskor i Landstinget Västernorrland minst av alla.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida