konsultkostnader

Hög chef på Karolinska lät sekreteraren skriva på fakturor

Hög chef på Karolinska lät sekreteraren skriva på fakturor
Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, presenterade en mycket kritisk internutredning under onsdagseftermiddagen. Foto: Helena Mirsch

Flera märkliga avslöjanden kom fram när Karolinska universitetssjukhusets internrevisor i dag lade fram sin utredning. Genom taktisk prissättning och debitering av många timmar har konsultföretaget BCG lyckats kvittera ut stora belopp.

31 januari 2018

Det var en lugn sjukhusdirektör som stod framför pressen och presenterade resultaten från Karolinska universitetssjukhusets internrevision i dag på eftermiddagen.

– Jag kan inte ändra på det som hänt, men jag kan ta ansvar för att säkerställa att det inte händer igen, sade Melvin Samsom och satte därmed punkt för alla eventuella diskussioner om att han skulle ta konsekvenserna och avgå efter alla turer i samband med flytten till Nya Karolinska.

Taktisk prissättning

Rapporten från internrevisorn Ole Alvin på Karolinska innehåller uppseendeväckande detaljer och är mycket kritisk på flera punkter.

När det omtalade konsultföretaget BCG, Boston Consulting Group, upphandlades av Karolinska fick man uppdraget genom en taktisk prissättning.

Konsultföretaget satte riktigt låga timpriser på den lägsta och den högsta konsultnivån, 900 kronor för nivå 1 och 250 kronor för konsulter på nivå 4. Det är de två konsultnivåer som används minst, men gjorde att deras anbud såg billigt ut genomsnittsmässigt. För konsulter på nivå 2 och 3 kostade det desto mer: 2 600 och 2 800 kronor per timme. Det är också de nivåer som använts i huvudsak.

Internrevisorn är mycket kritisk till upplägget och anser att landstinget bör säkerställa att det i framtiden används utvärderingsmodeller som inte lämnar utrymme för taktisk prissättning.

Mycket höga kostnader

Att konsultkostnaderna blev så höga beror också på att BCG debiterade så många timmar, som Vårdfokus berättat om tidigare. Vid beställning av en konsult verkar det som att 13 timmar per dag faller ut med automatik, skriver internrevisorn och slår fast att upplägget framstår mer som ett fast pris än ett åtagande per timme.

Kombinationen högt pris på de konsultnivåer som används, tillsammans med många timmar per arbetsdag har lett till mycket höga kostnader.

Ekonomirutinerna gör dessutom att det saknas underlag för fakturorna från 2011. För åren 2012-2014 finns det bara delvis underlag. Det gör det svårt att göra en fullständig uppföljning bakåt, konstaterar utredaren.

Sekreteraren attesterade

Det riktas också stark kritik mot att sjukhuset använt sig av ”gratiskonsulter” från BCG, som Vårdfokus skrivit om tidigare.

Utredningen pekar även på risken för att personer som tidigare varit konsulter för att sedan bli anställda på sjukhuset blir jäviga i olika beslut. Här handlar det förstås framför allt om den tidigare produktionsdirektören Andreas Ringman Uggla.

”Det är direkt olämpligt att produktionsdirektören ingått i gruppen som poängsatte konsultleverantörerna”, skriver utredaren.

Det visar sig också att Andreas Ringman Uggla (som nu slutat) aldrig attesterade fakturor själv utan att hans sekreterare gjorde det åt honom och använde hans inloggning. Det här har kommit fram genom det visselblåsarsystem som Karolinska har.

– Regler har inte följts och så ska det naturligtvis inte vara, sade sjukhusdirektören Melvin Samsom vid presskonferensen.

Åtgärdplan utlovas

Han lovar nu att sjukhuset ska göra en åtgärdsplan för alla de rekommendationer som internrevisionen ger. Enligt Melvin Samsom handlar det om sex åtgärdspunkter:

  • Arbets- och delegationsordningen ska förtydligas och belopp får inte överskridas.
  • Landstinget bör säkerställa att taktisk prissättning inte tillämpas vid upphandlingar.
  • Personer som tidigare varit konsulter bör informeras om att de kan vara jäviga i olika beslut. En sjukhusgemensam rutin för beställning av konsulttjänster bör tas fram.
  • Uppföljningen av konsultkostnader behöver förbättras.
  • Sjukhuset ska begära att konsultföretagen specificerar vilka konsulter som används och hur många timmar var och en lägger ner.
  • Samtliga medarbetare inom sjukhuset bör informeras om risken och vikten av att inte låna ut sin behörighet till någon annan.

Turerna kring Nya Karolinska

Efter granskning i flera medier, bland andra Vårdfokus och Dagens Nyheter, har kostnaderna för konsulterna från BCG ifrågasatts starkt.

Redan 2015 kunde Vårdfokus i ett reportage berätta hur BCG tog sig in på Karolinska genom att erbjuda sig att arbeta ”gratis”.

Fram till i dag har BCG fakturerat Karolinska konsultkostnader för sammanlagt 257 miljoner kronor.

Enligt en granskning i Dagens Nyheter saknas underlag för 57 miljoner kronor av de kostnaderna.

Konsulterna uppges ha arbetat 13 timmar varje arbetsdag konstant i två och ett halvt år. De har fakturerat för en timkostnad på upp mot 2 800 kronor i timmen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida