Sömnlös natt påverkar generna

Sömnlös natt påverkar generna
Redan efter en enda natts vakenhet uppstår epigenetiska förändringar i våra kroppar, visar en ny svensk studie.

Så lite som en natts vakenhet räcker för att påverka de gener som styr vår biologiska klocka. Det visar en ny svensk studie.

Tidigare forskning har visat att ämnesomsättningen kan påverkas negativt om vi sover för lite eller skiftarbetar och sover under fel tid på dygnet. Dåliga sömnvanor har kopplats till ökad risk för övervikt och typ 2-diabetes. Dessa tillstånd uppstår även hos djur när man slår ut de gener som styr dygnsrytmen. De kallas ”klockgener” och finns praktiskt taget i alla celler i nästan alla sorters organismer.

Till den aktuella studien rekryterades 15 friska män som deltog i två sessioner med standardiserade aktivitets- och måltidsscheman i ett sömnlaboratorium. I slumpmässig ordning fick deltagarna ena gången sova som vanligt, över 8 timmar, den andra gången hölls de vakna under natten. I båda fallen sängliggande för att aktivitetsnivån skulle vara densamma.

Vävnadsprover analyserades

Morgonen efter mättes nivån av blodsocker och insulin för att kunna bedöma deltagarnas blodsockerkänslighet. Samma morgon togs även prover från deltagarnas underhudsfett på magen och lårets framsida – två vävnader som är viktiga för att hålla blodsockernivåer på en jämn nivå och vars funktioner är störda vid tillstånd som diabetes.

Genom molekylära analyser av vävnadsproverna kunde forskarna se att natten utan sömn påverkade klockgenerna. En ökad metylering hade uppstått, vilket innebär att metylgrupper fästs på dna-kedjan. Detta är en del av den mekanism som benämns epigenetik, som reglerar om gener ska vara på eller avstängda.

Nya fynd i studien

– Så vitt som vi vet är vi härmed de första som visar att epigenetiska förändringar kan uppstå efter sömnbrist hos människor. Vi är även de första som kan visa att detta sker i dessa viktiga vävnader hos oss människor efter förlorad sömn, säger Jonathan Cedernaes, forskare och läkare vid neurovetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

I nuläget vet forskarna inte hur bestående förändringarna är. Det är fullt möjligt att en eller flera nätter med normal sömn kan leda till en återställning av generna och metyleringsprocessen.

Fungerar som minne för kroppen

Å andra sidan finns teorier om att epigenetiska förändringar kan gå från generation till generation, och dessutom fungera som ett minne för kroppens ämnesomsättning. Forskning har visat att typ-2-diabetiker och skiftarbetare har förändrad metylering i blod och andra vävnader.

– Det är möjligt att åtminstone visa typer av sömnbrist eller förlängd vakenhet, som ju krävs vid skiftarbete, kan leda till förändringar i den epigenetiska koden i våra vävnader som påverkar vår ämnesomsättning över längre tidsperioder, säger Jonathan Cedernaes.

Studien Acute sleep loss induces tissue-specific epigenetic and transcriptional alterations to circadian clock genes in men publiceras i tidskriften Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida