Val 2018

Barnmorska vill slopa hierarkin i vården

Barnmorska vill slopa hierarkin i vården
Sibelle Colliander, Liberalerna, hoppas bli invald till Stockholms landstingspolitik. Bild: Privat

Sibelle Colliander har tröttnat på att de som bestämmer högt upp inte förstår konsekvenserna för patienterna. Efter 30 år i vården tänker hon nu använda sin erfarenhet i politiken - för Liberalerna.

Sibelle Colliander är barnmorska på förlossningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Kliniken har de senaste åren förlorat många av sina barnmorskor, även flera av de mest erfarna har slutat.

Sibelle Colliander har valt att stanna, men nu som timvikarie för att kunna bestämma mer över sin egen tid. Dessutom vill hon få fokusera enbart på de födande kvinnorna och barnen under arbetstid och slippa projektarbeten och diskussioner om organisation.

I Vårdfokus intervjuserie med vårdpersonal som är aktiva i politiken berättar hon om sitt engagemang i Liberalerna.

Snabbt flöde med patienter

De senaste åren har varit pressade på förlossningen.

– Det är ett snabbt flöde av födande kvinnor. Det väcker ilska och irritation över hur vården är upplagd. Landstinget är uppbyggt på hierarkier och högre upp finns okunskap om hur man arbetar längre ner på ett sätt som blir bäst för patienterna, säger hon.

Hon är skeptisk till att chefläkaren uttalat sig om att sommaren ser bättre ut än förra året och att landstinget anställt personal.

– Det är främst sjuksköterskor och undersköterskor, men det är ju barnmorskorna som hjälper kvinnorna att föda och har ansvaret. När man trots det går ut och lugnar så blir det som en lögn och det gör mig arg.

Ilskan som växt fram över sjukvårdens organisation väljer hon nu att hämta kraft från till politiken. Sibelle Colliander står på Liberalernas Södertäljelista till Stockholms läns landsting.

– Jag brinner för kvinnosjukvården. Men också för att vårdpersonal ska bli satta på piedestal, inte trampade på, säger hon.

Gillar de liberala idéerna

– Jag gillar Liberalernas värderingar, att alla människor i ett samhälle kan bidra och att det skapar samhället. Det är inte en ideologi som bygger på en gubbe för länge sedan, utan att vi formar samhället utifrån människorna som lever här nu. Det är sunt och klokt, och inkluderar alla människor i vårt land.

Liberala tankar har hon fått i modersmjölken, både från sin mamma och morfars mor. Mamman var politiskt engagerad på 70-talet och även nu på äldre dagar. Morfars mor hette Ann-Magreth Holmgren, var socialliberal, och reste runt i Sverige och kämpade för kvinnlig rösträtt.

– Hon var gift och hade åtta barn. Men hennes man stöttade hennes arbete, så var det inte för alla på den tiden.

Gillar nytt arbetssätt

Som Vårdfokus nyligen rapporterat satsar förlossningen i Huddinge nu på att samma barnmorska ska följa kvinnan före, under och efter förlossningen. Sibelle Colliander är positiv till modellen, som också finns i flera andra europeiska länder.

– Det borde vara arbetssättet i hela Sverige. Det var mer så tidigare, men på 60-talet delades vården upp mellan olika personer för att effektiviseras likt industrin. Patienten fick börja träffa en massa människor.

Hon tror inte att det är en dyrare vårdorganisation.

– Nej, den pressade förlossningsvården har lett till en hög andel kejsarsnitt och stora underlivsbristningar. Det innebär ett lidande för patienten och kostnader för vården.

Hon vill också se högre löner för barnmorskorna.

Statliga pengar till kvinnovård

– Det har östs statliga pengar över kvinnovården i landet. Men pengarna går bara till projekt. När det når oss längst ned i hierarkin är det bara brödsmulor kvar till löneökningar.

Sibelle Colliander vill även verka för att e-hälsan utvecklas. Hon tror att många har lätt att ta till sig information och ny kunskap på nätet idag, översatt på olika språk.

– Redan idag har ungdomsmottagningarna fin information om kroppen, hur barn blir till och preventivmedel. Jag har träffat många kvinnor som inte fått lära sig något om vare sig sin kropp eller sina rättigheter.

Stockholms landsting

  • I Stockholms läns landstingsfullmäktige har alliansen, Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna majoritet.
  • Stockholms läns sjukvårdsområde driver vården utanför akutsjukhusen som primärvård och psykiatri.
  • Det största sjukhuset är Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge. Flera av sjukhusen drivs som landstingsägda bolag: Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, St Eriks ögonsjukhus och Södertälje sjukhus.
  • Sedan 2008 är det fri etableringsrätt för husläkarmottagningar i SLL. De auktoriseras genom landstingen i Vårdval Stockholm. Stora privata aktörer driver verksamhet både i primärvården och specialistvården, som exempelvis Sophiahemmets sjukhus, Praktikertjänst och Aleris.

Vårdfokus politikerintervjuer

Det finns 378 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor på partiernas valsedlar till landstingsvalet i höst.

  • 316 sjuksköterskor
  • 40 barnmorskor
  • 18 biomedicinska analytiker
  • 4 röntgensjuksköterskor

Varför har de valt att engagera sig politiskt och hur mycket kan de påverka politiken?

I en serie artiklar fram till valet intervjuas de i Vårdfokus.

Vi har valt att intervjua de som är företrädare för partier som finns representerade i landstingen/regionerna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida