Förlossningsvård

Här får kvinnorna samma barnmorska hela vägen

Här får kvinnorna samma barnmorska hela vägen
I de nya universalrummen på BB Karolinska Huddinge kan kvinnan vara före, under och efter en förlossning. Foto: Carin Tellström/ Karolinska universitetssjukhuset

I höst startar ett unikt projekt på BB Karolinska Huddinge där kvinnan ska få träffa samma barnmorska före, under och efter förlossningen. Projektet är en av flera satsningar som sjukhuset gör för att skapa en hållbar arbetsmiljö för personalen och en trygg vård för gravida.

Efter de senaste årens barnmorskeflykt från BB Karolinska Huddinge kraftsamlar nu sjukhuset för rekrytera och behålla barnmorskor. Satsningarna ska också utveckla vården för de gravida och rusta för att kunna ta emot drygt 1 000 fler förlossningar per år.

Läs också: Arbetsmiljö och lön får barnmorskor att lämna Huddinge

Renoverar och flyttar om

Lokaler har byggts om för att skapa flexiblare lösningar för de gravida och personalen. Förra veckan invigdes en ny avdelning med 17 så kallade universalrum. Rummen är utformade så att de kan användas före, under och efter en förlossning. Här finns lustgasuttag, övervakningsmöjligheter och närhet till all teknisk utrustning som kan behövas under en förlossning. Åtta av rummen har dessutom badkar som kvinnorna kan använda i smärtlindrande syfte.

– I dag används avdelningen enbart som BB men tanken är att den framöver ska rymma hela vårdkedjan. Exakt när vi får sätta igång med förlossningar är inte klart ännu, säger Susanne Lindberg som är verksamhetsutvecklare vid kliniken och projektledare för BB Karolinska Huddinge.

Under nästa år kommer ytterligare 13 universalrum att vara klara när den nya förlossningsavdelningen invigs.

Samma rum, samma barnmorska

Ledordet för satsningarna är kontinuitet och det ska löpa som en röd tråd genom arbetsmiljön för personalen och i vården av de gravida. Förutom att kvinnan slipper byta avdelning under sjukhusvistelsen kommer barnmorskorna i större utsträckning vara desamma. Det innebär att barnmorskorna kommer att rotera mellan antenatalvård, förlossning och BB.

– Det breddar kompetensen och efterfrågas av många barnmorskor. Samtidigt är det något som får ske successivt, säger Susanne Lindberg.

Passar inte alla

Att rotera mellan olika sorters vård är givande de för många barnmorskor, men passar  inte alla, menar Emma Jonsson. Hon är förtroendevald barnmorska för Vårdförbundet på BB vid Huddinge.

– Förlossningsvården är mycket mer akutinriktad och alla vill inte arbeta så. Medlemmar har hört av sig till mig och uttrycker oro för att de inte fått gehör från ledningen i sina farhågor kring de nya arbetssätten, säger Emma Jonsson.

Hon håller med om att kontinuitet är viktigt, men att det kan handla om att vara expert inom ett område och kunna föra kunskapen vidare till sina kolleger, till exempel amning.

– Det handlar om att få vara sin bästa barnmorska. På samma sätt som de gravida kan inte alla barnmorskor stöpas i samma form, säger hon.

Barnmorska i beredskap

I september tar sjukhuset ytterligare ett steg för att främja kontinuiteten i vården. Då startar ett unikt projekt, Min barnmorska, som går ut på att gravida får möta samma barnmorska före, under och efter förlossningen.

En likande modell enligt caseloadmidwifery, finns sedan förra året i Sollefteå. Skillnaden i Huddinge blir att barnmorskorna i projektet kommer att ha beredskap dygnet runt.

Läs mer: Ny barnmorskemodell ska ge tryggare mammor

Sju barnmorskor har rekryterats till projektet och de kommer att arbeta i två team med sammanlagt 280 gravida. Tre barnmorskor i varje team kommer att dela på beredskapstiden dygnet runt, vardag som helg.

Barnmorskorna  kommer att ha beredskap var tredje helg. Under den tiden ska de vara tillgängliga på en jourtelefon för kvinnor som ska föda och kunna inställa sig på sjukhuset inom en timme. Tiden kommer också att användas till bland annat eftervårdsbesök i hemmet och amningsstöd.

Dansk förlaga

– Det är helt nytt för barnmorskor i Sverige att arbeta med beredskap på det här sättet och påminner om läkarnas bakjoursystem. Vi har gjort ett studiebesök i Århus i Danmark där de har arbetat så här längre och vi har i princip kopierat deras schemamodell, säger Marie Ekborn som är projektledare för Min barnmorska.

För att barnmorskorna ska få den vila som regelverket anger kan det hända att det blir en barnmorska från den ordinarie förlossningsvården som bistår enstaka kvinnor under förlossningen. Målet är att 80-90 procent av kvinnorna i projektet ska förlösas av en barnmorska de känner.

– Kontinuitet är ett sätt att tänka. Vi strävar efter att det inte ska märkas så stor skillnad för kvinnorna, säger Marie Ekborn.

Lockande arbetssätt

Intresset för de nya tjänsterna har varit stort, berättar Marie Ekborn, eftersom många barnmorskor vill arbeta med helheten kring gravida och födande kvinnor. Det ger även mer frihet i arbetet.

Projektet har utvecklats i samarbete med mödravården i Södra Stockholm, men det är öppet för alla kvinnor från Stockholm att söka.

– Förlossningsrädda kvinnor kommer att prioriteras för att vi vet från forskningen att de har hjälp av känna barnmorskan som ska vara med under förlossningen. Men det är inget krav, utan alla som känner att de har behov av stärkt kontinuitet är välkomna att söka.

Forskningen föjer upp

Malin Ekborn understryker att inför starten i höst kvarstår en del arbete till exempel  kring scheman. Projektet Min barnmorska kommer att pågå under två år och förhoppningen är att det sedan ska permanentas. Det finansieras med medel från Sveriges kommuner och landstings extra förlossningssatsning och kommer att utvärderas vetenskapligt både ur kvinnornas och barnmorskornas perspektiv och utifrån medicinska resultat. Ansvarig för forskningen är Mia Ahlberg, som också är ordförande för Svenska Barnmorskeförbundet. 

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida