riksrevisionen

Få hjälpta av rehabiliteringsgarantin

Få hjälpta av rehabiliteringsgarantin
Enligt Riksrevisionens rapport fungerar inte rehabiliteringsgarantin. Foto: RRV

Personer med psykisk ohälsa får inte den hjälp de behöver och garantin har inte bidragit till att fler har börjat arbeta igen.

27 oktober 2015

Under sju år har staten satsat drygt sex miljarder för att få personer som lider av psykisk ohälsa tillbaka till arbetet – utan önskat resultat. Det visar en rapport från Riksrevisionen.

– Regeringen bör överväga att ändra rehabiliteringsgarantins utformning eller lägga ner den. Patienter drabbas när de får sen eller felaktig behandling som inte ökar chanserna för att de ska kunna börja arbeta igen. För samhället bidrar det till att kostnaderna för sjukfrånvaron fortsätter att öka, säger riksrevisorn Margareta Åberg.

Stora kostnader

Psykisk ohälsa är i dag den främsta anledningen till sjukfrånvaro och står för 40 procent av alla sjukskrivningar. Kostnaden för psykisk ohälsa är omkring 70 miljarder årligen.

Det var för att möta de ökande sjukskrivningarna som den dåvarande regeringen införde rehabiliteringsgarantin 2008. Landstingen fick pengar för att de sjukskrivna skulle erbjudas behandling så att de snabbt skulle kunna återgå till arbetet.

Som ett resultat har tillgången till kbt, kognitiv beteendeterapi, ökat kraftigt.

Men enligt Riksrevisionens utvärdering har satsningen alltså inte gett de resultat som man hade hoppats på.

Kritiserar läkarnas bedömningar

En orsak är att de sjukskrivna i många fall inte får någon kvalificerad första bedömning. Riksrevisorns rapport riktar kritik mot läkarnas bedömningar och menar att de inte håller måttet. Om dessutom behandlaren enbart har grundläggande kbt-utbildning är risken stor att patienterna inte får den hjälp de behöver.

Ett annat problem är att väntetiderna för behandling fortfarande är långa, på sina håll upp till ett år.

Eftersom det inte finns något krav på uppföljning av rehabiliteringsgarantin går det inte heller att avgöra om patienterna blir hjälpta av behandlingen, enligt Riksrevisionen.

Många utvärderingar har gjorts

Riksrevisionen drar sina slutsatser på grundval av flera utvärderingar som gjorts under årens lopp av bland andra Socialstyrelsen, Karolinska institutet och Inspektionen för socialförsäkring. En utvärdering kom fram till att om personer med psykisk ohälsa får kognitiv beteendeterapi innan de hunnit bli sjukskrivna för sin ohälsa så minskar deras sjukfrånvaro med ungefär 35 procent per år. Men i övrigt har få positiva effekter kunnat ses.

Riksrevisionens rekommendation är ett ökat fokus på arbetsåtergång om regeringen ska ha kvar rehabiliteringsgarantin. Ett annat alternativ är att lägga ner den.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida