I dag öppnar Stockholms första mottagning för sprutbyte

Efter många års debatt öppnar nu Stockholms läns landsting en mottagning för sprututbyte på Kungsholmen. Mottagningen bemannas av speciellt utbildade sjuksköterskor.

Möjligheten för narkomaner att kunna byta sprutor finns sedan länge i de större städerna i Europa och även i flera svenska städer. Forskning har visat att det minskar spridningen av blodburna infektioner som hiv och hepatit B och C bland dem som injicerar narkotika.

För två år sedan startade en försöksverksamhet i Stockholm och från och med denna vecka permanentas försöket i form av en mottagning på Kungsholmen.

Förutom speciellt utbildade sjuksköterskor har mottagningen också tillgång till kurator, infektionsläkare och tandläkare. Kvinnor som ingår i sprutbytesprogrammet får erbjudande om besök hos barnmorska som bland annat kan erbjuda graviditetstest och rådgivning.

Verksamheten riktar sig till personer i Stockholms län över 20 år som injicerar narkotika. Förutom byten och återlämning av sprutor och kanyler ska mottagningen även arbeta med testning, vaccination, rådgivning, smittspårning samt motivationsarbete och hänvisning till behandling.

Riksdagen sade ja till sprututbyte i Sverige redan 2006 och det har sedan varit upp till varje landsting att fatta beslut om man ska införa det. I Skåne har det funnits i både Malmö och Lund sedan flera år, vilket har minskat smittspridningen bland narkomaner.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida