”Inför en ledarskapsakademi”

Att leda vård är speciellt. En debattpanel föreslog en särskild ledarskapsakademi för vården. ??

Enligt Heidi Stensmyren, andre vice ordförande i Läkarförbundet, finns det minst 21 olika ledarskapsfilosofier i landet. Det fick Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson att efterlysa en nationell samling:?

— Vi behöver enas om vad ett ledarskap i vården egentligen innebär, sa hon.

Hon var glad över att det inte längre är en stridsfråga om vilken profession som ledarna kommer ifrån.??

Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm efterlyste en ledarskapsutbildning redan i de olika grundutbildningarna inom vården. Ledarskapet kan inte byggas på vanliga managementfilosofier.?

— Patienterna är inte vilka produktionsenheter som helst, sa han.?

Christin Johansson, ordförande i Akademikerförbundet SSR tyckte att chefsfrågorna behandlas slentrianmässigt inom vården.?

— Många blir chefer efter lång och trogen tjänst, som ett sista karriärsteg fram till pensionen.?

Hon efterlyste fler befogenheter kopplade till chefskapet och att man ställer krav på förutsättningar för att kunna sköta uppdraget.??

Heidi Stensmyren gav ett exempel från Danmark där man har startat en masterutbildning i chefskap inom vården. Det fick Lars-Erik Holm att komma med ett förslag: en nationell ledarskapsakademi. Något som alla i panelen tyckte var en bra idé. Om denna kommer till stånd återstår att se.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida