Stora ojämlikheter i vården

Trots betoningen på lika villkor och jämlik vård skiftar kvaliteten väldigt mycket. ?

Enligt en undersökning från konsultfirman IMS Health varierar vården av sex olika diagnoser kraftigt beroende på var i landet den ges — med så mycket som hundra procent. Skillnaden beror dels på skiftande klinisk praxis, dels på att den finansiella styrningen skiljer sig åt.??

Anders Tegnell från Socialstyrelsen sa i Almedalen att det inte är den ojämlika vården som skapar orättvisorna, utan det ojämlika utfallet. Samtidigt var han förvånad över hur stora skillnader det finns i vården mellan olika delar i landet.

Ilija Batljan (S), oppositionsledare i Stockholms läns landsting, ansåg att patienternas inflytande också leder till ojämlik vård.?

— Välsituerade personer är bättre på att få bra behandling än de med sämre förutsättningar. På den punkten gör vi otillräckligt, sa han.??

Karin Johansson, statssekreterare (KD) i socialdepartementet, slog ett slag för de öppna jämförelserna, patienternas möjlighet att välja. Men indikatorerna måste utvecklas.?

— Vi behöver också bli bättre på ersättningssystemen. På den punkten är vi sämst i västvärlden.?

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida