Den ännu opublicerade forskningsstudien från Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm är den första utvärderingen i ett höginkomstland av medicinska aborter handlagda av barnmorskor.

Syftet var att mäta trygghet, upplevelse och tid, hur kvinnorna upplevde att bli behandlade av läkare respektive barnmorska och hur behandlingen fungerade.

Redan vid den första telefonkontakten slumpades 534 kvinnor till barnmorska och 533 till läkare, det vill säga att deras abort skulle handläggas enligt rutin.

Få vill träffa läkare nästa gång

I barnmorskegruppen uppgav 200 patienter att de helst skulle vilja träffa en barnmorska om de skulle göra en ny abort, medan endast 5 skulle välja en läkare. I läkargruppen var det 108 kvinnor som helst skulle vilja träffa en barnmorska om det blev en nästa gång och 12 som i så fall ville träffa en läkare igen.

Barnmorskorna handlade dessutom kvinnorna fortare än läkarna. En annan signifikant skillnad var att fler kvinnor i läkargruppen valde hemabort.

– Barnmorskorna skriver också ut signifikant mer implantat och spiraler än läkarna, till 287 kvinnor mot 243 kvinnor i läkargruppen. Det är väldigt bra. Spiral är bäst för att förhindra nya graviditeter, säger Kristina Gemzell Danielsson, överläkare och professor vid institutionen för kvinnors och barns hälsa på Karolinska institutet och ansvarig för studien.

Lika nöjda

Resultaten visade ingen skillnad mellan medicinsk abort hos läkare och barnmorska vad gällde nöjdhet, information eller trygghet. I bägge grupperna sökte lika många kvinnor akut vård eller gjorde extrabesök i samband med sin abort, det vill säga de kom tillbaka till vården för att de fick något problem.

Av de 1 071 kvinnorna i studien valde 189 att inte göra abort. Av dem som träffade en barnmorska valde 18 i stället kirurgisk abort, mot 12 av dem som träffade en läkare. 133 kvinnor kom aldrig på uppföljningen.