Ansökningarna från vårdpersonal som kommer från länder utanför EU ökar lavinartat hos Socialstyrelsen. Men det är inte sjuksköterskorna som står för den stora ökningen. Från Syrien till exempel är det mest läkare, tandläkare och farmaceuter som ansöker om svensk legitimation.

– Men alla ansökningar läggs i en hög och vi handlägger dem i turordning. Därför påverkas sjuksköterskornas väntetid av att den totala mängden ansökningar ökat så mycket, säger Åsa Wennberg, utredare på Socialstyrelsen.

En första prövning

Den första prövningen som för några år sedan tog två-tre månader tar idag nästan ett år. Just nu granskas ärenden som kom in i mars förra året. En stor andel får avslag därför att sjuksköterskeutbildningen i många länder utanför EU är sjuksköterskeutbildningen på gymnasienivå. Om de vill fortsätta arbeta i yrket krävs att de går en högskoleutbildning.

Även för de som har högskoleutbildning väntar en lång process. De måste uppfylla språkkraven, göra ett omfattande kunskapsprov och praktik.

– Vi behöver veta att den utländska utbildningen motsvarar de krav vi ställer för sjuksköterskors kompetens i Sverige. För många av de sökande är kunskapsprovet svårt, vi har många sökande ifrån länder i Afrika och där ingår inte läkemedelsberäkning i utbildningen.

Ordna praktik själv

För en del blir också den obligatoriska praktiken svår att lösa, av flera orsaker.

– Den sökande måste ordna den själv, den är också obetald och det kan vara svårt att försörja sig under tiden. Sedan har en del barn och har svårt att byta ort.

Vårdförbundet vill se en snabbare handläggning av de som har högskoleutbildning och kan bli godkända för svensk legitimation.

– Förutsatt att de uppfyller kraven på både kompetens och språket. Vi kan inte tumma på de kraven. De är nödvändiga för patientsäkerheten och för att fungera i verksamheten. Det krävs att man har god språkförståelse för att kunna förstå nyanser i det patienter berättar, säger Ann Johansson, viceordförande i Vårdförbundet.

Det ges även två kompletterande utbildningar för utländska sjuksköterskor på Göteborgs universitet och Karolinska institutet. De som godkänns där får svensk legitimation.