Syriska Nda Abdullah strålar i kapp med Västerviks vårsol av lycka och lättnad.

– Min man ringde mig direkt hemifrån när han såg kuvertet från Socialstyrelsen med beslutet. Jag har väntat i 1 år och 2 månader. Vi är jätteglada och min dotter också. Hon är bara 12 år men hon förstår hur viktigt det här är, säger hon.

Sex dygn på Medelhavet

Vårdfokus följer Nda Abdullas resa för att bli barnmorska igen i Sverige, hennes nya hemland. Hon kommer från Damaskus i Syrien, och flydde 2013 efter att familjens hus bombats. Efter sex dygn på Medelhavet nådde de utmattade den italienska kusten.

Väl framme i Sverige började hon den mödosamma vägen mot att återigen kunna arbeta som barnmorska. Hon och maken som är gynekolog hade tur och blev kommunplacerade i Västervik, som tillhör Kalmar läns landsting. Kalmar hade just tagit täten i Sverige och startat ett snabbspår för flyktingar med legitimerade vårdyrken.

Läser på folkhögskola

På en folkhögskola hårdtränas vårdsvenska och förhållandevis snabbt fick Nda Abdullah sommarjobb som vårdbiträde på Västerviks sjukhus förlossningsavdelning. Där gjorde hon sina första arbetsveckor med rätt så knackig svenska men desto mer vilja och engagemang.

– Jag har blivit så mycket bättre på svenska sedan i somras. Jag vågar prata mycket mer med patienterna. Jag lär mig ord av både dem och kollegorna varje dag.

Jobbar som vårdbiträde

Nda jobbar på förlossningen två dagar varje vecka och är på folkhögskolans snabbspårkurs de andra dagarna.

– Men jag jobbar ofta mer, den här veckan blev det fem dagar för att kollegor var sjuka. Då får jag göra skrivuppgifter i stället på skolan.

Nu i februari ska lönen höjas, för efter Socialstyrelsens beslut att godkänna Ndas sjuksköterskeutbildning från Syrien har hon rätt att arbeta som undersköterska.

Hon är mycket medveten om hur viktigt språket är i yrket. Nästa steg för att få legitimation är att klara kursen svenska som andraspråk 3 på gymnasienivå. Hon har klarat nivå 2, maken nivå 3, men båda ligger efter efter familjens stora språköra: 12-åriga dottern Aya Omar som talar flytande.

Språket är och förblir avgörande för att få svensk legitimation i vårdyrkena Socialstyrelsen arbetar med att snabba på processen med kunskapsprover för alla yrken och förändrad praktik i vården. Myndigheten har fått extra pengar för att korta handläggningstiden som gjort att de nu jobbar med ansökningar som kom in i maj 2015.

Alla godkänns inte

Många av ansökningarna som handläggs är vårdpersonal från Syrien, men också angränsande länder. Nda har en universitetsutbildning till sjuksköterska efter att först ha gått grundskola och gymnasium.

– Vi märker nu att alla syriska sjuksköterskor som söker inte har den utbildningen. Det kan bero på var de gått utbildningen, men även när, precis som utbildningens längd varierat även i Sverige. Vissa syriska utbildningar räknas som gymnasiala och de godkänner vi inte, säger Pernilla Ek, enhetschef på Socialstyrelsen.

Kriterierna följer EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv och kravet är en 3-årig eftergymnasial utbildning.

Ettårig utbildning finns

För Nda Abdullah närmar sig kunskapsprovet för sjuksköterskor. Hon har också fått information om den ettåriga utbildning som ges för sökande från länder utanför Europa, från så kallat tredjeland. Den finns i Göteborg och Stockholm och är likvärdig med kunskapsprovet.

– Men jag tror inte jag går den nu. Jag vill klara språkprovet först och fortsätta jobba som undersköterska på förlossning, gyn och BB. Det är här jag kan jobba senare som sjuksköterska, säger Nda Abdullah.

Kalmar landsting har brist på barnmorskor. Men Nda har lagt ned planerna att bli svensk barnmorska för överskådlig framtid. Fokus är att klara att få legitimation som sjuksköterska, vilket alla barnmorskor från tredjeland måste börja med. Först då kan en eventuell granskning av hennes syriska vidareutbildning börja. Kraven är höga för att svenska barnmorskor har stort eget ansvar och även gör medicinska bedömningar. Sannolikt behöver Nda komplettera sin barnmorskeutbildning.

– Det är lite konstigt eftersom det mesta i arbetet är detsamma i Syrien. Det märker jag här på förlossningen.