Kostnaderna för att hyra in personal till ambulanssjukvården har ökat kraftigt jämfört med året innan, visar siffror som P4 Gävleborg tagit fram.

  • Under hela 2015 lade regionen knappt 1,8 miljoner på inhyrd personal inom ambulansen.
  • I år är kostnaden redan uppe i över 4 miljoner enbart till och med juli.

Mot personalens vilja ändrade Region Gävleborg personalens arbetstider så att deras aktiva arbetstid på nätterna i stället blev jourtjänstgöring. Det ledde till att många sade upp sig och därför har regionen behövt täcka upp med mer hyrpersonal.

– Det kom förslag om att vi skulle spara drygt fyra miljoner och nu kan man säga att vi har bränt fyra miljoner i stället, säger Rasmus Bjerén, specialistsjuksköterska inom ambulansen och förtroendevald i Vårdförbundet, till Radio Gävleborg.

Enligt den nytillträdda verksamhetschefen Peter Sund kommer man även under hösten att behöva anlita hyrpersonal. Han säger också att jouren ska följas upp under hösten, liksom ekonomin.