Vårdfokus har i flera artiklar berättat om företaget Skandinavisk vårdrekrytering vars affärsidé varit att rekrytera spanska sjuksköterskor till den svenska sjukvården.

"Spanska specialistsjuksköterskor ska rädda psykiatrin i Norrbotten" löd en av rubrikerna våren 2015. Företaget hade lovat att till regionen rekrytera sju specialistutbildade psykiatrisjuksköterskor. Det blev inte så. Vid en närmare granskning visade det sig att de spanska sjuksköterskorna inte hade den kompetens i psykiatrisk omvårdnad som krävdes.

Även Skaraborgs sjukhus i Skövde slöt ett avtal med rekryteringsföretaget som skulle ordna sex spanska sjuksköterskor. Bara fyra kom. Dessa hade dock så dåliga kunskaper i svenska språket att de inte kunde tillåtas att arbeta självständigt.

Enligt Radio P4 Skaraborg landade de totala rekryteringskostnaderna för sjukhuset på cirka en miljon kronor. Eftersom endast fyra av sex utlovade sjuksköterskor kom till Skövde krävde sjukhuset att rekryteringsföretaget skulle betala tillbaka 300 000 kronor för "ej fullgjord leverans". Nu har företaget gått i konkurs och det är tveksamt om sjukhuset kommer att få tillbaka sina pengar.