– Man ska kunna lita på testresultat och på sättet prover utförs. Genom att skapa branschgemensamma standarder för snabbtester för droganalys blir det säkrare för individen, säger biomedicinska analytikern Lena Morgan, projektledare på Sis och tidigare förbundsombudman på Vårdförbundet.

I dag utförs drogtester i många olika verksamheter och sammanhang med hjälp av snabbtester för saliv och urin. Dessa är av varierande kvalitet och utförande. Ofta används de av personal som vare sig har kunskap eller utbildning i hur analyserna ska göras för att det ska bli så korrekta resultat som möjligt.

Lena Morgan. projektledare på Swedish standards institute, Sis.
Lena Morgan är biomedicinsk analytiker och projektledare på Sis. Foto: Sten Jansin

– Det gör att de resultat som fås från testerna är osäkra. Ofta omsätter de dessutom mycket pengar, både vid inköp och användning, säger Lena Morgan.

Den nystartade standardiseringskommittén för snabbtester för droganalys består av representanter från myndigheter, tillverkare och användare. Ordförande i kommittén är Lars-Olov Sjöström från Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF.

– Vi hoppas också få med representanter från vården och skolhälsan där man också utför dessa analyser, säger Lena Morgan.

Målsättningen är att kommittén ska arbeta snabbt.

 – Men en realistisk bedömning är ändå att det kommer att ta ett till två år innan vi blir klara.