Att det finns stora brister med uppföljning och vård efter vaginala förlossningar har både nyblivna mammor och Socialstyrelsen konstaterat. Kvinnors problem efter en förlossning tas inte på tillräckligt stort allvar och det är oklart var du ska söka vård om du får problem.

Satsar på utbildning

Men nu ska Stockholms barnmorskor inom mödravården bli bättre på eftervård. 300 barnmorskor ska utbildas. Bland annat ingår kunskap om bäckenbottens anatomi och bedömning av bristningar genom palpation, att undersöka med händerna. Även psykisk ohälsa är en viktig del. Mottagningarna ska också utse eftervårdsambassadörer och förbättra patientinformationen.

Syftet med projektet är att fylla ett tomrum. Det ska bli tydligt att mödravården har ansvar för eftervård och för att hjälpa kvinnor vidare till exempelvis fysioterapeuter och specialister.

Bäckenbotten högre status

En av barnmorskorna som jobbar med eftervårdsutbildningen är Jenny Kugelberg. Hon kom tillbaka från tyska München förra våren, där hon arbetat som barnmorska med eftervård och insett att Tyskland ligger långt före Sverige i både kunskap och engagemang när det gäller bäckenbotten och hur kvinnor ska få tillbaka knipet och andra funktioner efter en förlossning.

Nu tar hon sina erfarenheter från Tyskland in i det nystartade utbildningsprojekt. Här kan du läsa en längre intervju med Jenny Kugelberg där hon berättar om vad hon lärt sig av att arbeta som barnmorska i München, hur eftervården fungerar där och hur det gick till när hela hennes familj bestämde sig för att bryta upp från ett stressigt vardagslivet i Stockholm.