Luftfuktigheten i operationssalar och sterilförråd överstiger rekommenderade värden på sjukhuset i Sollefteå. Detta gör att steril miljö inte kan garanteras, skriver landstinget i ett pressmeddelande. Därför skjuts alla operationer under denna vecka upp.

- Jag kan bara beklaga den uppkomna situationen men vi kan inte riskera att patienter drabbas av infektioner när vi inte kan garantera en steril miljö. Patientsäkerheten måste alltid komma i första hand säger Johan Nilsson, verksamhetschef för Länsverksamhet Ortopedi.

Normal luftfuktighet i juli är 70-80 procent. På många håll i landet ligger luftfuktigheten nu över 80 och på vissa håll till och med 90 procent, enligt SMHI:s mätningar.

Värme och fukt är gynnsam miljö för bakterier, något som ställer till med problem i operationssalar och läkemedelsrum.

Operationer skjuts upp

Flera akutsjukhus i Stockholm har rapporterat att de påverkats av den höga luftfuktigheten. Operationer har skjutits upp på grund av att luftfuktigheten i operationssalar varit högre än rekommenderat och operationsinstrument som blivit fuktiga har fått steriliseras om på nytt innan de kunnat användas.

Ett hundratal avfuktare har hittills placerats ut på länets akutsjukhus och fler är på väg uppger landstinget i ett pressmeddelande.

- Vi tittar på vilka utrymmen som kan vara känsliga för hög luftfuktighet och vidtar åtgärder. Vi har täta kontakter med alla vårdgivare så att vi gemensamt kan lösa de problem som uppstår, säger Patrik Söderberg, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Höga temperaturer i dag

Han vill också påminna om att det nu är extra viktigt att följa basala hygienrutiner.

Den höga luftfuktigheten gör det också svårare att klara av värmen. I dag väntas temperaturerna stiga upp emot 33 grader på flera håll i landet. Men temperaturen upplevs som ännu högre när det är hög luftfuktighet (se faktaruta).