Det var i samband med en granskning av all legitimerad personal som vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborg i höstas upptäckte att kvinnan saknade sjuksköterskelegitimation. Kvinnan hade visserligen gått sjuksköterskeutbildningen, men inte fullföljt den. För att kunna examineras hade hon behövt ha ytterligare 15 poäng.

Trots det sökte hon och fick en tjänst som sjuksköterska på ett vårdboende i Helsingborg våren 2008. Där jobbade hon fram till i höstas, då hon själv valde att avsluta sin anställning.

Enligt förvaltningens rutiner är det enhetschefens ansvar att se till att arbetstagaren lämnar uppgifter om betyg och legitimation. Men då, i maj 2008, fanns ingen sådan rutin.

Att obehöriga använder sig av yrkestiteln legitimerad sjuksköterska är ett brott mot bestämmelserna i patientsäkerhetslagen. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till böter. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som granskat fallet har därför polisanmält kvinnan.